10. trinn

Elevene på 10. årstrinn kan velge mellom følgende valgfag ved Åsnes ungdomsskole:

  • Trafikk
  • Programmering
  • Medier og informasjon
  • Fysisk aktivitet og helse

Valgfaget trafikk er et valgfag som kun tilbys på trinn 10. Trafikalt grunnkurs er ett av kompetansemålene her, men faget består av mye mer enn dette. Opplæringen skjer undervegs i skoleåret, og kompetansebevis på bestått trafikalt grunnkurs skrives derfor ut mot slutten av skoleåret.   

Valget gjøres for ett år. Omvalg kan kun innvilges etter søknad til rektor, og kun særskilte grunner gir grunnlag for bytte av fag. Valgfag er et obligatorisk fag med til sammen 171 timer fordelt på 3 år i ungdomsskolen. Hos oss betyr dette at man har to timer pr uke a 45 minutter alle tre årene.

Elevene skal ha standpunktkarakter i faget. Karakteren teller derfor ved inntak til videregående opplæring.

Valgmodulen åpner i løpet av uke 18. Siste frist for valg er fredag i uke 21. Valget foretas elektronisk på følgende nettadresse: https://asnes.no.ist.com/student/index.html  

  • Velg bokmål og logg deretter inn med Feide-pålogging. Elevene skal selv kjenne sitt passord og brukernavn
  • Etter innlogging klikker man på «valg» nederst i menyen og deretter velges «valgfag»
  • Gjør dine valg i prioritert rekkefølge
  • Klikk på «Lagre» øverst til høyre. Da er valget fullført.

 

Det er mulig at grupper blir fulle eller at det er så få påmeldte at valget utgår. Det er derfor viktig at man også oppgir et andrevalg og tredjevalg. Dersom det er spørsmål i forbindelse med valget eller at man trenger hjelp er det bare å ta kontakt med skolen.