9. trinn

Elevene på 9. årstrinn kan velge mellom følgende valgfag ved Åsnes ungdomsskole:

  • Medier og informasjon
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Design/redesign
  • Programmering

Valget gjøres for ett år. Omvalg kan kun innvilges etter søknad til rektor, og kun særskilte grunner gir grunnlag for bytte av fag.

Valgfag er et obligatorisk fag med til sammen 171 timer fordelt på 3 år i ungdomsskolen. Hos oss betyr dette at man har to timer pr uke a 45 minutter alle tre årene.

Elevene skal ha standpunktkarakter i faget. Karakteren teller derfor ved inntak til videregående opplæring. Velger man ulike fag på de tre trinnene regner man en gjennomsnittskarakter av de ulike karakterene. Dette betyr at valgfag på 8. trinn og 9. trinn derfor kan være en standpunktkarakter.

Valgmodulen for 9. trinn åpner i løpet av uke 18 og stenger fredag i uke 21. Valget foretas elektronisk på følgende nettadresse:  https://asnes.no.ist.com/student/

  • Velg bokmål og logg deretter inn med Feide-pålogging. Elevene skal selv kjenne sitt passord og brukernavn
  • Etter innlogging klikker man på «valg» nederst i menyen og deretter velges «valgfag»
  • Gjør dine valg i prioritert rekkefølge
  • Klikk på «Lagre» nederst til høyre. Da er valget fullført.

 

Det er mulig at grupper blir fulle eller at det er så få påmeldte at valget utgår. Det er derfor viktig at man også oppgir et andrevalg.

Dersom det er spørsmål i forbindelse med valget eller at man trenger hjelp er det bare å ta kontakt med skolen.