Dagsplan / skoletider

Dagsplan for Åsnes ungdomsskole.

08:40-09:25   1. time

09:25-10.10   2. time

10:10-10:20    Pause

10:20-11.05    3. time

11:05-11:40    Lunsj

11:40-12.25    4. time

12:25-12:35    Pause

12:35-13:20    5. time

13:20-13:30     Pause

13:30-14:15     6.time

14:15-14:25     Pause  ( hver mandag)

14:25-15.10     7. time (hver mandag)