Overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn

Denne artikkelen informerer om overgangsrutiner fra barnetrinn til ungdomstrinn. 

Åsnes kommune har gode rutiner på overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn. Elevene informeres utover våren på 7. trinn av sine kontaktlærere på barnetrinnet. I løpet av april måned er miljøteamet på ungdomsskolen på besøk til alle barneskoleklassene. Her informerer de om ungdomsskolen generelt og om det psykososiale miljøet spesielt.

Miljøteamet har også samtaler med kontaktlærerne på barnetrinnet om styrker, spesielle utfordringer og sammensetning av nye klasser. Spesialpedagogisk koordinator har møter med foresatte til elever med særskilte behov for videreføring av gode opplegg og rutiner.

I april har også rektor og rådgiver et første foreldremøte med foresatte. Her gis det informasjon om overgangsaktiviteter, generell informasjon om ungdomsskolen og informasjon om nye fag man møter til høsten.

Ett av disse nye fagene er tilvalgsfag. Her kan man velge mellom spansk, tysk, engelsk eller matematikk. Dette valget skal gjøres digitalt av elev og foresatte i begynnelsen av juni. Man får mer og god informasjon om dette i forkant.

I begynnelsen av juni har man også et nytt foreldremøte der foresatte får møte de nye kontaktlærerne til klassene, og hvor det blir gitt mer informasjon om ungdomsskolen.

I mai måned inviteres barnetrinnsklassene til besøk på ungdomsskolen. Her får man omvisning, påspandert mat i skolens kantine, og man blir med en av ungdomsskoleklassene i en ordinær undervisningstime.

I starten av juni samles alle elevene på 7. trinn i kommunen på ungdomsskolens hytte «Hammersborg» som ligger ved Trangen. Her kunngjør rektor de nye klassene, og dagen brukes til å bli kjent med nye medelever og nye kontaktlærere.

Alle klasser ved Åsnes ungdomsskole har to kontaktlærere for bedre oppfølging av hver enkelt elev.