Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Flisa skole. Vedtatt på årsmøte 26. september 2019.