Flisa skole

Flisa skole/SFO ligger i kommunesenteret Flisa med friluftsområdene Myrmoen og Kjølaberget i gangavstand fra skolen. Nærmeste naboer er idrettsanlegget på Bjørkheim og Åsnes ungdomsskole.

Ved inngangen til skoleåret 2023/2024 har Flisa skole 256 elever.

 

Besøksadresse: Skolevegen 50, 2270 Flisa

 

Anleggene bruker vi til fysisk aktivitet og svømmeundervisning. Like i nærheten av skolen ligger rådhuset med kommunens folkebibliotek som vi samarbeider med.

Skolen ble tatt i bruk i 1987 og påbygd i 1998 med fire nye klasserom og SFO-avdeling.

Flisa barneskole er en 1.-7. skole. 

Lærerne er organisert i team på hvert trinn og et team for 1.-4. trinn og et for 5.-7. trinn.

Skolen jobber med faglig fokus og et økt læringsutbytte hos alle.

Læringsmiljøet ved skolen skal være trygt og stimulerende, og det arbeides kontinuerlig for å skape et godt skolemiljø, bl.a. ved et aktivt elevråd og et godt samarbeid mellom skole og hjem.

 

Start- og sluttider                                                                                      

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 

1.- 7. trinn start kl. 08.45

1.- 2. trinn slutt kl. 13.15

3.- 7. trinn slutt kl. 14.15  (NB: Mandag: 7. trinn slutter 15.15)                                    

Onsdag: 

1.- 7. trinn start kl.. 08.45                           

1.- 7. trinn slutt kl. 13.30   

 

Flisa skole 17

Kontaktinfo

Flisa skole og SFO
Telefon 62 95 30 60

Nyheter