Innskriving i grunnskolen

I desember får foresatte til førsteklassingene ved skolestart påfølgende høst brev om innskriving i grunnskolen.

Hvis det er foresatte til førsteklassinger kommende skoleår som ikke har fått brev eller har hatt annen kontakt med skolen innen midten av desember, kan de ta kontakt med skolefaglig rådgiver Anne Flisnes i Åsnes kommune (se telefonnummer i høyre kolonne) slik at skoleplassen blir bekreftet.

Det er anledning til å søke annen skole enn den reserverte skoleplassen, for eksempel i forbindelse med flytting eller ved andre forhold. Dette gjøres når brev om reservert skoleplass er mottatt.

Innskriving foretas ved at foresatt logger seg inn på Foreldreportalen og bekrefter reservert plass for barnet.

Vær oppmerksom på at retten til skoleskyss gjelder nærskolen, det vil si skolen som eleven har fått reservert skoleplass ved.

Les mer om overgang fra barnehage til skole

Kontaktinfo

Anne Flisnes
Rådgiver
E-post
Telefon 62 95 66 25
Mobil 95 89 70 61