Innskriving i grunnskolen

I desember 2019 får foresatte til førsteklassingene ved skolestart høsten 2020 brev om innskriving i grunnskolen.

Hvis det er foresatte til førsteklassinger 2020 som ikke har fått brev eller har hatt annen kontakt med skolen innen midten av desember, kan de ta kontakt med skolefaglig rådgiver Hilde Trøhaugen i Åsnes kommune (se telefonnummer i høyre kolonne) slik at skoleplassen blir bekreftet.

Det er anledning til å søke annen skole enn den reserverte skoleplassen, for eksempel i forbindelse med flytting eller ved andre forhold. Dette gjøres da brev om reservert skoleplass er mottatt.

Vær oppmerksom på at retten til skoleskyss gjelder nærskolen, det vil si skolen som eleven har fått reservert skoleplass ved.

Les mer om overgang fra barnehage til skole

Kontaktinfo

Magne Arnfinn Berg
Sektorleder
E-post
Telefon 62 95 66 23
Mobil 993 53 284
Hilde Trøhaugen
Pedagogisk leder
E-post
Telefon 62 95 66 25
Mobil 918 49 515