Samarbeid PP-tjeneste og skole

Alle skolene i Grue, Våler og Åsnes har egen kontaktperson ved PP-tjenesten. Kontaktpersonen er i de fleste tilfeller også saksbehandler for de elever som har spesialundervisning etter Opplæringslovens § 5-1.

Kontaktpersonen skal ha jevnlige møter med skolens ledelse/spes.ped.koordinator og lærere, der nye og gamle saker drøftes og der man tar opp problemstillinger knyttet til individ og system.

PP-tjenesten har også ansvar for Åsnes opplæringssenter.

 

Kontaktpersoner fra PP-tjenesten:

 

Sønsterud skole: Marte Flismyren 

Flisa skole: Marte Flismyren 

Jara skole:  Heidi Monica Østgård

Solør Montessoriskole: Heidi Monica Østgård

Åsnes ungdomsskole: Heidi Monica Østgård 

Åsnes opplæringssenter: Birgit Sorknes

 

Grue barne- og ungdomsskole: Marte Christensen Holtet 


Våler barne- og ungdomsskole: Ane Kartomten Øvergård

 

Solør videregående skole (alle avdelinger): Innlandet fylkeskommune har overtatt ansvaret for videregående skoler. Det er etablert kontor i Kongsvinger som Solør Videregående skole skal forholde seg til. Innlandet fylkeskommunes nettsider vil inneholde informasjon om hvordan man kommer i kontakt med den nye PP-tjenesten.