Samarbeid PP-tjeneste og skole

Alle skoler i Grue og Åsnes har egen kontaktperson ved PP-tjenesten. Kontaktpersonen er i de fleste tilfeller også saksbehandler for de elever som har spesialundervisning etter Opplæringslovens § 5-1.

Kontaktpersonen skal ha jevnlige møter med skolens ledelse/spes.ped.koordinator og lærere, der nye og gamle saker drøftes og der man tar opp problemstillinger knyttet til individ og system.

PP-tjenesten har også ansvar for Solør videregående skole, Klokkergården og Åsnes opplæringssenter.

 

Kontaktpersoner fra PP-tjenesten, skoleåret 2018/2019:

 

Sønsterud skole:

Ane Kartomten Øvergård / Anna Asbjørnsen Berg / Geir Arne Framaas

 

Flisa skole, Jara skole:  

Birgit Sorknes / Marte Christensen Holtet

 

Åsnes ungdomsskole:   

Geir Arne Framaas/ Ane Kartomten Øvergård/ Anna Asbjørnsen Berg

 

Grue barne- og ungdomsskole:

Marte Christensen Holtet / Ane Kartomten Øvergård / Anna Asbjørnsen Berg

 

Solør videregående skole / Klokkergården: 

Geir Arne Framaas / Birgit Sorknes

 

Åsnes opplæringssenter:

Geir Arne Framaas / Birgit Sorknes