Flyktninger

Flyktningetjenesten i NAV har koordineringsansvaret for bosetting av flyktninger i kommunene Åsnes og Våler. Grue kommune har organisert flyktningetjenesten utenfor NAV.

Flyktningetjenestens oppgaver

 • Bosetting og integrering
 • Kartlegging og oppfølging
 • Igangsetting og oppfølging i introduksjonsprogrammet
 • Skaffe språk- og arbeidspraksis og følge opp disse
 • Samordning og tverrfaglig samarbeid i kommunen
 • Informasjonsvirksomhet

   

   

   

Nyttige linker

 

Introduksjonsprogram

 

Introduksjonsloven

 

Utlendingsloven

 

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 (08:00-15:30) eller gå inn på "Ditt NAV" på www.nav.no for å kontakte NAV eller bestille time. 

NAV har selvbetjeningsløsning som du finner på www.nav.no Her kan du finne veiledning, ledige stillinger, registrere deg som arbeidssøker, søke om ulike stønader og sende henvendelser til NAV.

NAV bruker ikke epost i kontakt med publikum ettersom epost ikke regnes som en tilstrekkelig sikker kommunikasjonskanal.