Flyktninger

Flyktningetjenesten i NAV har koordineringsansvaret for bosetting av flyktninger i Åsnes kommune.

Flyktningetjenestens oppgaver

 • Bosetting og integrering
 • Kartlegging og oppfølging
 • Igangsetting og oppfølging i introduksjonsprogrammet
 • Skaffe språk- og arbeidspraksis og følge opp disse
 • Samordning og tverrfaglig samarbeid i kommunen
 • Informasjonsvirksomhet

   

   

   

Nyttige linker

 

Introduksjonsprogram

 

Introduksjonsloven

 

Utlendingsloven

 

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) 

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa  

Åpent for Drop-in samtaler: Mandag/torsdag/fredag kl. 10.00 – 13.00.

Utover dette timeavtaler.