Å leve med KOLS og andre lungelidelser

Nytt kurs for våren 2023 er under planlegging.

 

 

Frisklivssentralen i Solør inviterer til lærings- og mestringskurs for deg som har kols eller andre lungelidelser. Pårørende oppfordres også til å delta.

Du vil få faglig informasjon fra spesialsykepleier og fysioterapeut, du vil treffe andre med lungesykdom og få mulighet til å utveksle erfaringer.

Tidspunkt: Torsdag 24. november 2022 kl. 13.00 - 16.00.

Temaer: Sykdomslære, medisinering, energiøkonomisering, trening, pustemestring og pusteøvelser.

Sted: Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus, Frøyas gate 8, Flisa.

Kursledere:
Anita Løbak Torp, spesialsykepleier
Ingrid Haagensen Woll, frisklivsveileder/fysioterapeut

Påmelding / spørsmål:

E-post: frisklivssentralen.solor@asnes.kommune.no

Sms: 489 48 446

Påmelding innen tirsdag 22. november.

Legehenvisning er ikke nødvendig for å delta på kurset. Kurset er gratis.

Velkommen!