Kurs i depresjonsmestring

Nytt kurs for våren 2023 er under planlegging.

Kurs i mestring av depresjon – KiD – er utarbeidet for voksne som i perioder er nedstemte eller lett til moderat deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjon i hverdagen. 

Frisklivssentralene i Elverum og Solør (Elverum, Våler og Åsnes kommuner) arrangerer kurs i mestring av depresjon høsten 2022.

Kurset holdes på Helsehuset i Elverum torsdager kl 12.30 -15.00

Adresse: Kirkevegen 47, Elverum

 

Første samling blir torsdag 29. september.

Videre kursdatoer: 06.10., 13.10., 20.10., 27.10., 03.11., 10.11. og 17.11.

Oppfølgingssamlinger: 08.12. og 12.01.23 (med forbehold om endringer)

 

Kursavgift: Kr 550 dekker arbeidsbok og kaffe/te. Du får tilsendt faktura på beløpet.

 

Fortløpende påmelding med siste frist 12.09.22. Det er begrenset antall plasser. Vi ønsker at du skriver eller sier litt om deg selv og hva du ønsker å få ut av kurset ved påmelding.

 

For informasjon og påmelding kan du ta kontakt med kurslederne:

Wenche Røset, tlf. 41230667, frisklivssentralen@elverum.kommune.no eller Torstein Bårdseng, tlf. 477 92 364, torstein.bardseng2@elverum.kommune.no.

 

 

 

Hvem er kurset for?

Kurs i mestring av depresjon – KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder er nedstemte eller lett til moderat deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvalitet og fungering i hverdagen.

 

Vanlige tegn/symptomer på dette kan blant annet være:

Fravær av glede, tristhet, tilbaketrekking, søvnproblemer, tap av energi, grubling, lite tiltakslyst/initiativ, irritabilitet, konsentrasjonsvansker og uro.

 

Kurset er ikke effektivt ved:

Markert depresjon (for alvorlig eller langvarig), for dårlig konsentrasjon (greier ikke å følge undervisning) eller psykose.

 

Målet med kurset:      

Forkorte varighet av depresjon

Redusere intensitet av symptomer på depresjon

Gjenvinne funksjon

Forebygge nye episoder med depresjon

 

Kursinnhold

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen i tanker skaper en negativ tanke- og følelsessirkel, som igjen fører til mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet.

Kurset som er basert på kognitiv adferdsterapi, lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet.

Deltakerne bestemmer selv hvor mye de ønsker å dele av egne utfordringer. For å lære seg metoden og prinsippene som kurset er bygget på, er øvelse i metoder og teknikker nødvendig. Det forventes derfor at alle gjør hjemmearbeid mellom samlingene.

 

 

Praktiske opplysninger

Kurset blir ledet av to godkjente kursledere. Det gjennomføres med 10 samlinger, hver på ca. 2,5 timer med innlagte pauser. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset.

 

Kursdeltakere kan melde seg på selv eller henvises til kurset fra sin fastlege/behandler eller gjennom annen kontakt med helsetjenesten.

Før kursstart vil du bli innkalt til en samtale for å kartlegge om du er kandidat for kurset.