Kurs i depresjonsmestring

Kurs i depresjonsmestringKurset tilbys én gang pr. halvår.

Kurs i mestring av depresjon – KiD – er utarbeidet for voksne som i perioder er nedstemte eller lett til moderat deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjon i hverdagen. 

Hvem er kurset for?

Kurs i mestring av depresjon – KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder er nedstemte eller lett til moderat deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvalitet og fungering i hverdagen.

 

Vanlige tegn/symptomer på dette kan blant annet være:

Fravær av glede, tristhet, tilbaketrekking, søvnproblemer, tap av energi, grubling, lite tiltakslyst/initiativ, irritabilitet, konsentrasjonsvansker og uro.

 

Kurset er ikke effektivt ved:

Markert depresjon (for alvorlig eller langvarig), for dårlig konsentrasjon (greier ikke å følge undervisning) eller psykose.

 

Målet med kurset:      

Forkorte varighet av depresjon

Redusere intensitet av symptomer på depresjon

Gjenvinne funksjon

Forebygge nye episoder med depresjon

 

Kursinnhold

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen i tanker skaper en negativ tanke- og følelsessirkel, som igjen fører til mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet.

Kurset som er basert på kognitiv adferdsterapi, lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet.

Deltakerne bestemmer selv hvor mye de ønsker å dele av egne utfordringer. For å lære seg metoden og prinsippene som kurset er bygget på, er øvelse i metoder og teknikker nødvendig. Det forventes derfor at alle gjør hjemmearbeid mellom samlingene.