Lærings- og mestringskurs for deg som har eller har hatt kreft - Vinteren 2024

Kreftkoordinator i Våler og Åsnes, kreftsykepleiere i Grue og Frisklivssentralen i Solør inviterer til kurs med oppstart 31. januar 2024.

Kurset er for innbyggere i kommunene Våler, Åsnes og Grue. Kurset består av fem gruppesamlinger som finner sted onsdager kl. 12.30 – 15.00.

Det blir introduksjon og samtaler om spesifikke tema.

 

Tidspunkt og tema:

1. Onsdag 31.01.2024: Velkommen/Ernæring

2. Onsdag 07.02.2024: Helse/Senskader. NB: Sted: Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus, Frøyas gate 8, Flisa. 

3. Onsdag 14.02.2024: Fysisk aktivitet

4. Onsdag 21.02.2024: Psykiske reaksjoner/Mestring

5. Onsdag 28.02.2024: Pårørende/Avslutning. NB: Sted: Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus, Frøyas gate 8, Flisa. 

 

Sted:

Åsnes Beredskapssenter, Industrivegen 2, Flisa. Kurs-/møterom i 2. etasje

 

Kursledere:

Brit Torill Flisvang, sykepleier/ kreftkoordinator

Ingrid Haagensen Woll, frisklivsveileder/fysioterapeut

Line Gulaker, kreftsykepleier

Nicole M. Kloosterman-Oostveen, kreftsykepleier

Gunn T. Schøyen Aasnes, kreftsykepleier

 

Pris:

Kr 250,- som faktureres etter første samling.

(Mulighet for deltakelse på Frisklivssentralen i tre måneder til kr 320,- ekstra.)

 

Påmelding / spørsmål:

Påmeldingsfrist 24. januar 2024, til:

BritToril.Flisvang@asnes.kommune.no eller tlf.: 488 81 965.
ingridhaagensen.woll@asnes.kommune.no eller tlf.: 489 48 446

Line.gulaker@grue.kommune.no eller tlf.: 994 83 897 (onsdager)

Legehenvisning er ikke nødvendig for å delta på kurset.