Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU), for aldersgruppen 13 – 23 år, i Solør er åpen hver torsdag kl. 15.00 – 17.30. Den siste torsdagen i måneden kan du også få snakke med politiet her.

Her jobber helsesykepleier, jordmor og lege.

Hos oss kan du komme på drop-in-besøk eller du kan bestille time på forhånd, og tjenesten er gratis!

I skoleferiene holder vi stengt.

Vi har taushetsplikt!

 

På HFU får du råd, veiledning og hjelp vedrørende:

  • Prevensjon
  • Spørsmål vedrørende seksuelt overførbare sykdommer, klamydiatest
  • Spiseforstyrrelser
  • Selvskading / andre psykiske problemer.

 

Vi tilbyr også p-stav og spiralinnsetting.

Kan vi ikke hjelpe deg her henviser vi deg videre, dersom du vil. På HFU kan du hente gratis kondomer og informasjonsmateriell/brosjyrer. Vi kan også teste for mer enn klamydia ved behov.

Følg oss på Instagram #hfusolør

 

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å bestille time:

Helsesykepleier Lise Kjersti Kjekshus: 90198568. Epost: LiseKjersti.Kjekshus@asnes.kommune.no 

Helsesykepleier Kjersti Estenstad: 96949675. Epost: Kjersti.Estenstad@asnes.kommune.no

 

Møt politiet på ungdommens egne premisser

Ungdom fra Åsnes, Grue og Våler kan møte politiet på helsestasjonen den siste torsdagen i måneden mellom kl. 15.00 og 17.30.

Da er politikontakten i Solør, Marianne Udneseth, til stede på helsestasjonen slik at ungdom kan få møte politiet på et sted som for mange vil føles enklere å oppsøke enn politiets faste kontorer.

Politiet bestemmer ikke hva man skal snakke om når man kommer til helsestasjonen. Det er det ungdommen selv som gjør. Politiet er på plass for å lytte og vil hjelpe de ungdommene som trenger det.

Eksempler på temaer som det kan være aktuelt for ungdom å snakke med politiet om:

  • bekymringer for venner, familie eller andre i bekjentskapskretsen
  • deling av bilder og videoer på internett
  • utpressing
  • bruk av narkotika
  • familievold

Med en fast dag pr. måned på helsestasjonen for ungdom blir politikontakten mer tilgjengelig for ungdom. Dette er ikke lovpålagt, men det er ment som et mertilbud til lokale ungdommer. Målet er at denne tilgjengeligheten skal senke terskelen for å ta kontakt med politiet, og på den måten få hjelp så tidlig som mulig.

Når man kommer til helsestasjonen for å treffe politikontakten, treffer man også SLT-koordinatoren. SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

SLT-koordinatoren jobber med å samkjøre det arbeidet som politiet og kommunene gjør innenfor området rus- og kriminalitetsforebygging. Jan Bjerktun er SLT-koordinator for Åsnes, Grue og Våler.

. - Klikk for stort bildePolitikontakt Marianne Udneseth og SLT-koordinator Jan Bjerktun. 

 

 

 

 

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa

Postadresse: Helsestasjon for ungdom, Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Telefonnummer:  96949675 / 90198568

Kontaktinfo

Lise Kjersti Kjekshus
Helsesykepleier
E-post
Mobil +90198568
Kjersti Estenstad
Helsesykepleier
E-post
Mobil 96 94 96 75