Skolehelsetjenesten i videregående skole

Skolehelsetjenesten skal i følge forskriften omfatte alle elever som følger undervisning i grunn og videregående skole.

  • Den skal arbeide for et godt miljø for skoleelevene.
  • Skal fremme elevenes interesse m.h.t. helse, trivsel og sikkerhet
  • Skal samarbeide med lærere og andre aktuelle samarbeidspartnere.
  • Skal bidra med fagkunnskap vedrørende alkohol, narkotika, tobakk, prevensjon og seksualitet, ulykker og skader, inneklima, ernæring, mobbing og trivsel på skolen.

 

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud. Ta kontakt dersom du trenger noen å snakke med om:

 

  • Fysiske, psykiske eller psykososiale problemer.
  • Mistrivsel, fravær.
  • Rådgivning om prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer.
  • Helseopplysning
  • Henvisning til spesialisthelsetjenesten eller andre instanser.

 

Helsesykepleier er å treffe på skolen på faste dager.

Vi har eget kontor på skolen hvor dere er velkomne til å kontakte oss.

Kontaktinfo

Kjersti Gram Lindstad
Helsesykepleier
E-post
Mobil 45 72 12 55