Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal ifølge forskriften omfatte alle elever som følger undervisning i grunnskolen og videregående skole

Skolehelsetjenesten skal ha fokus på elevenes helse og trivsel i skolehverdagen, og elevenes psykiske, fysiske og sosiale arbeidsmiljø.

Sammen med foreldre og lærere ønsker skolehelsetjenesten aktivt å arbeide for å fremme elevenes totale helse.

 

Skolehelsetjenesten er en lovfestet tjeneste som er forankret i LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)og forskrift for skolehelsetjenesten.


Personalet i skolehelsetjenesten består av helsesøster, skolelege og fysioterapeut. Legen har det medisinsk faglige ansvaret. Hver skole har sin egen helsesøster med fast trefftid for elever, foreldre og lærere. 

Henvendelser til skolelegen og fysioterapeut går via helsesøster.

Kontaktinfo

Linda Strand
Leder
E-post
Telefon 62 95 67 70
Mobil 951 58 525
Fant du det du lette etter?