LOKAL KORONAFORSKRIFT INNFØRT 24. MARS

Forskriften inneholder midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte. Denne trer i kraft ved midnatt 24. mars og gjelder til og med 11. april. Forskriften finner du her

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal ifølge forskriften omfatte alle elever som følger undervisning i grunnskolen og videregående skole.

Telefonen og ekspedisjonen på Åsnes helsestasjon er åpen på mandager kl. 09.15 – 15.30 og på onsdager og fredager kl. 08.00 – 15.30.

 

Skolehelsetjenesten skal ha fokus på elevenes helse og trivsel i skolehverdagen, og elevenes psykiske, fysiske og sosiale arbeidsmiljø.

Sammen med foreldre og lærere ønsker skolehelsetjenesten aktivt å arbeide for å fremme elevenes totale helse.

 

Skolehelsetjenesten er en lovfestet tjeneste som er forankret i LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)og forskrift for skolehelsetjenesten.


Personalet i skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege og fysioterapeut. Legen har det medisinsk faglige ansvaret. Hver skole har sin egen helsesykepleier med fast trefftid for elever, foreldre og lærere. 

Henvendelser til skolelegen og fysioterapeut går via helsesykepleier.

 

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa

Postadresse: Skolehelsetjenesten, Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Telefonnummer: 62956770

Kontaktinfo

Linda Engelsrud
Leder
E-post
Telefon 62 95 67 70
Mobil 951 58 525