Avlastning i private hjem

Avlastning skjer primært i Avlastningsboligen i Lisbethsvingen. Det kan også gis avlastning hos avlastningsfamilier, eller at ansatte gir avlastning i brukerens eget hjem. Støttekontakttjeneste kan også være en form for avlastning.