Avlastningsboligen i Kjølaberget

Avlastningsboligen i Lisbethsvingen gir avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Den er for barn og ungdom under 18 år.

 

Her får barna/ ungdommene delta i et sosialt miljø med andre. Det legges vekt på ADL (aktiviteter for dagliglivet), slik at ungdommene står best mulig rustet til å ivareta egen tilværelse da de skal ut i voksenlivet. Boligen har også en egen treningsleilighet som benyttes for de eldste ungdommene i denne prosessen.

Kontaktinfo

Avlastningsboligen
Mobil 48 86 73 15