Solkroken dagaktivitetssenter

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

Solkroken dagaktivitetssenter er et dagtilbud for personer med kognitiv svikt/demens i Åsnes kommune.  Tilbudet er åpent fem dager i uken (mandag-fredag), fordelt på ulike grupper.

Dagaktivitetstilbud til personer med demens er fra 1. januar 2020 en lovpålagt tjeneste.

 

Søknadsskjema finner du her

Telefonnummeret er 458 70 857.

 

Solkroken holder til i Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus.

Målet med et slikt tilbud er å bidra til en meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt samvær, trygghet og mestring. Aktivitetene som foregår i tilbudet har til hensikt å bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner hos personene, slik at de kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og mulig.

Tilbudet passer for hjemmeboende personer med mild og/eller moderat grad av demens, personer under utredning kan også søke. Personene bør ha nytte og glede av sosial omgang og aktivitet i fellesskap med andre. De bør ha et funksjonsnivå som gjør at de kan fungere med lett tilrettelegging i daglige gjøremål, kunne spise selv eventuelt med tilrettelegging, og er fysisk mobil.

Tilbudet inkluderer transport til Solkroken og hjem, frokost og middag og ulike tilpassede aktiviteter.