Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus

Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus ble offisielt åpnet 25. september 2020. Her er det 32 omsorgsleiligheter. I tillegg finner du her kaféen Frøyastua, Frisklivssentralen i Solør, Flisa Dagsenter, hovedbasen for fysioterapeutene til Åsnes kommune og Solkroken aktivitetssenter for hjemmeboende med en demenssykdom.
Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus 1. juli 2020.   

Adressen er Frøyas gate 8, Flisa.

 

Kommunestyret vedtok bygging av 32 omsorgsleiligheter på Flisa i kommunestyresak KST-060/16 den 27. juni 2016.

1. juli 2020 var det høytidelig nøkkeloverrekkelse fra Martin M. Bakken as til Åsnes kommune.

Omsorgstrappa manglet et trinn

Bakgrunnen for vedtaket var behovet for å dekke et manglende trinn i omsorgstrappa i Åsnes kommune. Omsorgstrappa illustrerer behovet for helse- og omsorgstjenester, og skal sikre at disse tjenestene ytes på riktig nivå ut fra behovet til brukerne og slik sikre at kommunen etterlever lovverk og likebehandling av brukerne. 

Trappa starter hjemme hos innbyggerne som bor i eget hjem og ikke har behov for tjenester. Oppover i trappa øker behovet til vi kommer øverst der personen har behov for permanent plass på Åsnes sjukehjem.

Her kommer Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus inn med 32 leiligheter tilpasset de med noe hjelpebehov og mulighet for å kunne bo i eget hjem livet ut.

Dette er også i tråd med reformen «Leve hele livet», Melding til Stortinget 15, 2017-2018, som skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Innovativ tankegang

Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus representerer en innovativ tankegang hos både politikere og administrasjon. Her er det tenkt nytt -nyttig - nyttiggjort.

I første etasje på Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus holder følgende virksomheter til:

* Frisklivssentralen i Solør

* Solkroken aktivitetssenter for hjemmeboende med en demenssykdom

* Hovedbasen for fysioterapeutene til Åsnes kommune

* Flisa dagsenter 

 

Førsteetasjen inneholder også kaféen Frøyastua, som er åpen for alle kl. 9-14.30 mandag til fredag.

Her kan du spise i trivelige omgivelser, eller kjøpe med deg lunsj, kaker o.l..

Du kan også kjøpe middag. Den bestiller du innen kl. 10 dagen før og henter på Frøyastua. Dette gjelder også i helgene.  

Alle er HJERTELIG VELKOMNE!

Telefonnummeret til Frøyastua er 940 23 977

Frøyastua har en egen Facebook-side

 

Frøyastua har tilhørende storkjøkken, møterom og fellesarealer. Til sammen utgjør dette en mulighet til å skape et samlingspunkt og en sosial arena for innbyggere, frivilligheten og alle lag og foreninger i Åsnes.

Vi oppfordrer frivilligheten i Åsnes til å gripe mulighetene som Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus gir.

 

Samskaping med innbyggerne

Tanken er at gjennom utstrakt samarbeid mellom de ulike avdelingene på huset vil vi få en synergieffekt på tjenestene som kommer både beboere og andre tjenestemottakere til gode. Fasilitetene er også tenkt å kunne nyttes gjennom samskaping med innbyggerne og frivilligheten, vi ønsker at huset skal brukes til aktivitet, fellesskap og inkludering. Dette samsvarer med Kommune 3.0 som er fremtidens kommune – samskapingskommunen - der ansatte, politikere, innbyggere og næringsliv sammen finner ut hvordan et behov eller en utfordring skal løses. Det er fokus på mestring i alle livets faser og ansvarliggjøring av egne innbyggere. Kommunens oppgave er ikke først og fremst å føre innbyggerne gjennom livet, men å muliggjøre et godt liv basert på egenverd, mestring og aktiv bruk av egne ressurser. Det handler først og fremst om å ha et godt liv – ikke å få en tjeneste.

Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus er et unikt bygg med unike muligheter som kan bidra til dette. Åsnes Folkebibliotek vil ha en koordinerende rolle i denne samskapingen. Enn så lenge har pandemien Covid-19 begrenset bruken av lokalene, men planleggingen er godt i gang og vil skyte fart da restriksjonene etter hvert oppheves.

 

Bygningen

Bygningen har et bruksareal på nesten 5000 kvadratmeter fordelt på tre etasjer pluss loft. I 2. og 3. etasje er det 32 omsorgsboliger i form av selvstendige leiligheter med kjøkken, stue, bad, soverom, balkong og bod.

Leilighetene er umøblerte, men utstyrt med oppvaskmaskin, kjøl og frys, kjøkkenvifte, stekeovn og komfyrtopp. Vaskemaskin og tørketrommel er ikke inkludert.

 • 26 toromsleiligheter på 55-63 m2
 • 6 treromsleiligheter på 62-70 m2
 • 3 leiligheter i hver etasje har tilpasset bad og hev/senk-funksjon på kjøkkenbenken.
 • 10 leiligheter peker rett sør med utsikt mot Glomma.
 • 8 leiligheter vender mot øst.
 • 3 leiligheter vender mot vest.
 • 2 fellesstuer per plan, med mye bruk av treverk innvendig.
 • Leilighetene er malt i lyse farger og har innslag av treverk.
 • Hver leilighet har innvendig bod og bod på loftet.
 • Hver leilighet har balkong.
 • Fjerde etasje inneholder bodareal og tekniske rom
 • I første etasje finner vi den kommunale fysioterapitjenesten, Frisklivssentralen i Solør, Flisa dagsenter og Solkroken dagsenter.


Fasadetegning, leilighetstegninger og planløsninger (PDF, 3 MB)

 

 

Hvem kan bo i omsorgsboligene i Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus?

Tilbud om leie av omsorgsbolig på Nedre Kjølen gis til personer som har fått følgende tre vedtak fra avdelingen koordinering, fag og forvaltning (tidl. tildelerenheten) i Åsnes kommune:

* Vedtak om helsetjenester i hjemmet

* Vedtak om dagaktivitet

* Vedtak om tilrettelagt bolig

 

 

Kommunens saksbehandlere vil behandle søknader etter gjeldende lovverk og retningslinjer. Deretter vil det eventuelt tildeles omsorgsbolig i den av kommunens omsorgsboliger som anses mest passende for den enkelte søker.

Søknader om omsorgsbolig sendes Koordinering, fag og forvaltning (tildelerenheten) og behandles fortløpende.

.

BILDER FRA BYGGEPERIODEN