Vil du bli støttekontakt?

Åsnes kommune har til enhver tid bruk for støttekontakter. En støttekontakt er en person som har tid og interesse for, og ikke minst lyst til, å være sammen med andre mennesker. De fleste som ønsker seg en slik oppgave begrunner det med at de er glad i å være sammen med mennesker. De ønsker å være til nytte og gi av sitt overskudd.

Støttekontakt er en kommunal tjeneste for personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse.

Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter. Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling, og være en viktig person i et annet menneskes liv.

Mange støttekontakter synes oppdraget er givende også for dem selv. Det vanligste er å ha individuell støttekontakt noen timer i uken.

Oppdraget som støttekontakt kan likevel også gjelde for grupper, og det kan utføres i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Her kan du søke om å få bli støttekontakt