Gjeldsrådgiving

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. 

 

Økonomisk rådgivning på NAV vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.

Les mer om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Når du har levert en søknad, vil NAV innkalle deg til samtale. Søknaden behandles individuelt og begrunnes i eget vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til NAV. Klagefristen er 3 uker fra du mottok vedtaket. Du kan ikke klage på innholdet i vedtaket. Dersom NAV opprettholder sin avgjørelse, sendes saken til Fylkesmannen.

Trenger du hjelp, kan du henvende deg til NAV for avtale.

 

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) 

NAV Åsnes (klikk her)