NAV Solør

NAV Solør holder til i 3. etasje på Flisa Stormarked, Kaffegata 23, Flisa.

Åpningstider:

 

Selvbetjeningsløsninger med publikums-PC:  Mandag til fredag kl. 09.00 – 14.30.

 

Drop-in-besøk: 

I perioden 22. januar - 29. februar 2024: Mandag og torsdag kl. 12 – 15.

Fra 1. mars 2024: Mandag og torsdag kl. 12 – 14.

 

Åpent alle dager etter avtale.

For de som bor i Grue og Våler vil det være mulig å gjennomføre planlagte samtaler i den kommunen de bor. Dette må avklares på forhånd.

I forbindelse med etableringen av NAV Solør vil det bli laget nytt innhold til nettsidene.

 

NAV har selvbetjeningsløsning som du finner på www.nav.no Her kan du finne veiledning, ledige stillinger, registrere deg som arbeidssøker, søke om ulike stønader og sende henvendelser til NAV.

Ring NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 eller gå gå inn på DittNAVwww.nav.no for å kontakte NAV eller bestille time.

Fra 30. juni 2020 er "Skriv til NAV/Ditt NAV" ikke lenger tilgjengelig for brukere av de sosiale tjenestene i NAV. 

  

 

nav.no har åpent 24/7