Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Målet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging - også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker.

Kvalifiseringsprogrammet er en mulighet for deg som:

  • Ønsker å komme i arbeid og som ønsker å bruke ressursene på noe meningsfullt og nyttig
  • Har levd på sosialhjelp over tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon
  • Har vært i ulike hjelpetiltak, uten at det har ført til avklaring
  • Har tanker om hvordan livet kan bli bedre, men er usikker på hvordan du får det til
  • Kan tenke deg en forutsigbar økonomi med fast lønn (kvalifiseringsstønad+ bostøtte og eventuelle barnetillegg)

Hva inneholder kvalifiseringsprogrammet?

  • Arbeidsrettede aktiviteter
  • Opplæringsaktiviteter
  • Tett og individuell oppfølging

Dersom du trenger medisinsk eller annen behandling, eller veiledning på ulike livsområdet, kan det innarbeides i planen. Eksempler på dette kan være økonomisk rådgivning, bosituasjon, kosthold og fysisk trening. 

Programmet skal være på full tid og du får lønn og ferie

Hva er kvalifiseringsstønad?

Lønnen er på 2G, for deltagere under 25 år er lønnen 2/3 av full lønn

Det kan gis barnetillegg for inntil 22 dager i måneden

Her finner du mer opplysninger om kvalifiseringsprogrammet

Tror du kvalifiseringsprogrammet er noe for deg? Ta kontakt med NAV Solør tlf 55 55 33 33

 

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) 

NAV Solør (klikk her)