Midlertidig botilbud

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egenhånd er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig bosted til deg. Midlertidig botilbud er et tilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedløshet menes at du ikke har noe sted å sove og oppholde deg det neste døgnet.

Er du i en nødsituasjon uten noe sted å bo, har NAV plikt til å finne et midlertidig sted å bo dersom du oppholder deg i kommunen.

 

Hva kan du få?

Et midlertidig botilbud kan være helt eller delvis betalt av kommunen. Har du midler, skal du betale selv. Dersom du ikke har råd til å dekke hele utgiften, kan du søke om stønad fra NAV.

 

Hvordan får du midlertidig bolig?

Du må henvende deg på NAV og søke om tjenesten.

Det er klageadgang på tjenesten

Les mer om ordningen her 

 

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) 

NAV Åsnes (klikk her)