Opplysning, råd og veiledning

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. NAVs plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning utover sitt eget fagområde. Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal vi derfor så langt som mulig sørge for andre instanser gjør det.

I noen tilfeller kan NAV på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning hvis det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Les mer om opplysninger, råd og veiledning 

 

Hvordan søker du?

Søknadsskjema finner du her

Hva skjer videre?

NAV innkaller deg til samtale. NAV skal sikre at saken din er så godt opplyst som mulig før det treffes en avgjørelse. Det skal foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke opplysninger som er nødvendige for å behandle saken og hvordan disse skal dokumenteres. Opplysningene skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med deg. Søknaden skal vurderes individuelt og begrunnes i eget vedtak.

 

 

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) 

NAV Solør (klikk her)