Ung voksen på veg videre

Unge under 30 år er ei prioritert gruppe i NAV. Målet er å fange opp ungdom, kartlegge og avklare oppfølgingsbehovet så raskt som mulig for at du skal komme i jobb eller utdanning.

Noen ganger krever dette samhandling med flere instanser. NAV samarbeider blant annet med Psykisk helse og rusteam i kommunen, oppfølgingstjenesten og arbeidsgivere.

NAV Åsnes har et ungdomsteam som jobber tverrfaglig og som samarbeider med flere instanser både innenfor kommunen, fylkeskommunen og arbeidsgivere. Fokuset er å få unge under 30 år raskt tilbake i utdanning eller arbeid. Behovet er individuelt hos hver enkelt og oppfølgningen vil være tilpasset etter dette.

Du kan finne mer informasjon og veiledning på NAVs sider for unge voksne her

 

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) 

NAV Åsnes (klikk her)