Ung voksen på veg videre

Unge under 30 år er ei prioritert gruppe i NAV. Målet er å fange opp ungdom, kartlegge og avklare oppfølgingsbehovet så raskt som mulig for at du skal komme i jobb eller utdanning.

Noen ganger krever dette samhandling med flere instanser. NAV samarbeider blant annet med Psykisk helse og rusteam i kommunen, oppfølgingstjenesten og arbeidsgivere.

Les mer her 

 

NAV Åsnes har et ungdomsteam som jobber tverrfaglig og som samarbeider med flere instanser både innenfor kommunen, fylkeskommunen og arbeidsgivere. Fokuset er å få unge under 30 år raskt tilbake i utdanning eller arbeid. Behovet er individuelt hos hver enkelt og oppfølgningen vil være tilpasset etter dette.

 

NAV erfarer at mange unge har lite arbeidserfaring. Det er derfor utarbeidet en veiviser hvor du kan teste hvor god jobbsøker du er og som gir tips til selve jobbsøket.

Denne veiviseren finner du her.

 

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) 

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa  

Åpent for Drop-in samtaler: Mandag/torsdag/fredag kl. 10.00 – 13.00.

Utover dette timeavtaler.