Flisabo

Flisabo er et kommunalt bofellesskap som ligger mellom Åsnes sykehjem og Rådhusgata Legekontor, i nær tilknytning til Flisa sentrum.  

 

Flisabo omsorgsbolig er et botilbud til deg som ønsker den tryggheten det er å bo sammen med andre. Det er 8 leiligheter i boligen. Boligen er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta bistand fra Hjemmetjenesten etter behov.

 

Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende. Tilbud om praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet gis ut fra den enkeltes behov. Beboerne må selv møblere leilighetene sine og ordne med TV/telefon.

 

 

Slik søker du

Kontakt Koordinering, fag og forvaltning.

 

Hva koster det?

Du betaler husleie og egenbetaling for praktisk bistand. Dersom du ønsker å ha avis, telefon og tv må du betale abonnement på dette selv.

Husleie og egenbetaling fastsettes årlig av Kommunestyret og finnes her (PDF, 772 kB) eller fås ved henvendelse til Bibliotek og informasjon, Åsnes kommune.