Rus- og psykisk helsetjeneste

Omtrent halvparten av Norges befolkning opplever psykiske utfordringer i løpet av livet. Psykiske utfordringer rammer uavhengig av alder og livssituasjon. Hvordan problemene viser seg varierer fra person til person.

Åsnes kommune har ulike hjelpetilbud dersom du sliter med psykisk uhelse og/eller rusproblemer. Tilbudene strekker seg fra kortvarige samtaler til omfattende bistand i omsorgsbolig.

Har du behov for øyeblikkelig hjelp kan du kontakte fastlegen din/daglegevakt ved Åsnes legesenter (62950840) på dagtid, og legevakten i Elverum (116 117) på kveld, natt og helg. Ved akutte hendelser som krever ambulanse, ring nødtelefon 113.

Øvrige kommunale hjelpetilbud/tjenester kan du lese mer om ved å trykke på knappene lenger opp på denne siden.

En oversikt over hjelpetelefoner og nettsteder finner du her.

Kommunens psykososiale kriseteam kan aktiveres av lege/legevakt, politi, prest, ambulanse og brann/redning.