Omsorgsbolig/gruppebolig

For å få leilighet i en av ViTT sine omsorgsboliger/ gruppeboliger, må du ha vedtak om tilrettelagt bolig med heldøgns bemanning.