Evenshaugen

Evenshaugen omsorgsbolig har 10 leiligheter for  personer med diagnosen psykisk utviklingshemmet, og som trenger heldøgnsbemannet bolig.

Adresse: Kjeldegutua 25

Brukerne kan ha tilrettelagt arbeid i lokal bedrift eller Atico, andre kan ha dagaktivitet ved Flisa Dagsenter. Evenshaugen er den nyeste boligen i kommunen og var innflyttingsklar i 2013. Evenshaugen har i tillegg til leilighetene også et felleskjøkken, fellesstue, treningsrom, stillerom og et velværerom.

Her ytes det miljøarbeidertjenester til beboerne ihht vedtak, og boligen er heldøgnsbemannet.