Snøscooter

 

Strekningene kan brukes innenfor de bestemmelser som fastsatt i Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune

Det er start/rasteplass med parkering ved Velta/Sandberg grendehus og Tyskedammen.

Alle som skal benytte løypene til fornøyelseskjøring med snøscooter må kjøpe ledkort.

Hvordan du skaffer deg et slikt, kan du lese om på nettsidene til Åsnes Finnskog Scooterklubb.

Ledkort kan også kjøpes på Håkon Camping as, Flisa og Autoservice Solør, Sønsterud.

Videoen nedenfor viser en reise langs snøscooterleden i Åsnes kommune fra svenskegrensa/Gransjøen - Velta - Skalbukilen - Trangen - Losåsen til Sønsterud.

Artikkelliste