Snøscooter

Pr. 29. mars 2022 er leden fra Tysken og inn i Sverige åpen. Øvrige leder er stengt.

 

Leden byr på mange fine plasser, som Losåsen og Sandtjernsberget. Man passerer Flisaelva og Tysken hvis noen vil pilke, og det finnes rasteplasser og minnesmerker langs leden.

Man kan kjøre innom Joker Kilen, og man kan kjøpe mat på Cafe Finnskog, ved vakre Vermundsjøen.

Ellers så går leden på gamle turstier som for eksempel 12-milsskogen og Sandtjernsløypa.

Hvorvidt leden eller dens delstrekninger er åpne eller stengt for ferdsel, kunngjøres på denne nettsiden.  

Strekningene kan brukes innenfor de bestemmelser som fastsatt i Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune

Det er start/rasteplass med parkering ved Velta/Sandberg grendehus og Tyskedammen.

Alle som skal benytte løypene til fornøyelseskjøring med snøscooter skal løse løypekort som selges hos:

  1. Håkon Camping as, Flisa
  2. Autoservice Solør, Sønsterud
  3. Joker Kilen
  4. I tillegg kan kort løses ved SMS-pass, www.afil-scooter.no 

Videoen nedenfor viser en reise langs snøscooterleden i Åsnes kommune fra svenskegrensa/Gransjøen - Velta - Skalbukilen - Trangen - Losåsen til Sønsterud.