Snøscooter

Snøscooter-leden er fra 12. mars åpen for ferdsel på følgende strekning: Velta – Riksgrense via Tysken/Gransjøberget, sørlig trasé (20,9 km). Øvrige strekninger er stengt.

Leden byr på mange fine plasser, som Losåsen og Sandtjernsberget. Man passerer Flisaelva og Tysken hvis noen vil pilke, og det finnes rasteplasser og minnesmerker langs leden.

Man kan kjøre innom Joker Kilen, og man kan kjøpe mat på Cafe Finnskog, ved vakre Vermundsjøen.

Ellers så går leden på gamle turstier som for eksempel 12milsskogen og Sandtjernsløypa.

Hvorvidt leden eller dens delstrekninger er åpne eller stengt for ferdsel, kunngjøres på denne nettsiden.  

Strekningene kan brukes innenfor de bestemmelser som fastsatt i Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune

Det er start/rasteplass med parkering ved Velta/Sandberg grendehus og Tyskedammen.

Alle som skal benytte løypene til fornøyelseskjøring med snøscooter skal løse løypekort som selges hos:

  1. Håkon Camping as, Flisa
  2. Autoservice Solør, Sønsterud
  3. Joker Kilen
  4. I tillegg kan kort løses ved SMS-pass, www.afil-scooter.no 

Videoen nedenfor viser en reise langs snøscooterleden i Åsnes kommune fra svenskegrensa/Gransjøen - Velta - Skalbukilen - Trangen - Losåsen til Sønsterud.

Hele snøscooterleden stenger søndag 28. mars. Siste dag som leden er åpen for bruk er lørdag 27. mars.

 

Snøscooter-leden er fra 12. mars åpen for ferdsel på følgende strekning: Velta – Riksgrense via Tysken/Gransjøberget, sørlig trasé (20,9 km).

Mildværet gjør at snøscooterleden ikke er farbar lenger. Leden er dermed stengt fra 25. februar 2021.

Fra torsdag 28. januar kan hele snøscooterleden i Åsnes kommune brukes. Vær oppmerksom på at grensen til Sverige ikke kan krysses.

 

 

Den delen av snøscooterleden som går langs strekningen Velta – Damsbergvegen via Tysken er fra 13. januar 2021 åpen for bruk.