Gurufondet

Årlig avsettes deler av selskapet Guru Utviklings overskudd til Gurufondet for fremtidig utdeling til samfunnsnyttige prosjekter. Guru Utvikling ønsker å bidra til gode rammevilkår for oppvekst, og prosjekter rettet mot barn blir prioritert.

Gurufondet