Frivillige organisasjoner, lag og foreninger kan nå søke om støtte for høye strømpriser i vinter. Målet med denne statlige tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner. Søknadsfristen er 15. mars.

 

 

 

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen i 2021 er 1. desember.

 

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om økonomisk kompensasjon for utgifter de har hatt til moms i foregående år. Søknadsfristen i 2021 er 1. september.