Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen i 2021 er 1. desember.

 

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om økonomisk kompensasjon for utgifter de har hatt til moms i foregående år. Søknadsfristen i 2021 er 1. september.