Frivillige lag og organisasjoner kan søke om økonomisk kompensasjon for utgifter de har hatt til moms i foregående år. Søknadsfristen i 2021 er 1. september.