Solørstipendet fra Klubben

Alle lag, foreninger, bedrifter og privatpersoner som driver sport/aktivitet i Åsnes, Grue og Våler (Innlandet) kan søke på Solørstipendet fra Klubben.no. Solørstipendet består av utstyr til en verdi på 10.000 kroner. 

Solørstipendet