Strømstøtte for lag og foreninger fra juli 2023

Søknadsrunden for støtte til forbruk i juli, august og september 2023 vil bli slått sammen med søknadsrunden for oktober, november og desember 2023. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil trolig åpne søknadsskjemaet i januar 2024.

Tegnet illustrasjon. - Klikk for stort bilde

Bakgrunnen for sammenslåing av de to periodene er at det blir jobbet med en forskriftsendring som får konsekvenser for utregningen av støttesatsen for september. 

Denne modellen for beregning skal ligge nærmere den som gjelder for husholdninger, hvor beregningen baserer seg på strømprisen time for time. Akkurat hvordan beregningsmodellen vil se ut for frivillige organisasjoner er ennå ikke klar.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.