Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2024. Søknadsfristen er 3. november 2023.

Jente og gutt som klatrer - Klikk for stort bilde (Bufdir) Tine Poppe

 

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du her hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Søknadsskjemaer finnes i Bufdirs søknadsportal