2022

Årsmeldingen er fra og med virksomhetsåret 2021 delt inn i fire deler: Årsberetning, årsregnskap, sektorenes årsrapport og revisjonsberetning.

Årsberetning 2022 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2022 (PDF, 3 MB)

Sektorenes årsrapport 2022 (PDF, 3 MB)

Revisjonsberetning 2022 (PDF, 144 kB)