Arbeidsgiverkontrollen Innlandet Øst

Arbeidsgiverkontrollen Innlandet Øst er et interkommunalt samarbeid mellom Elverum, Engerdal, Våler, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot og Åsnes.

Samarbeidet er lokalisert i Stor-Elvdal med dem som vertskommune. Oppgaven er å kontrollere om arbeidsgiverne i disse kommunene gjennomfører forskuddstrekk og beregner arbeidsgiveravgift i samsvar med reglene i skattebetalings- og folketrygdloven.

Det gjennomføres kontroll av regnskap og bilag hos næringsdrivende med jevne mellomrom. I denne kontrollen inngår det også å se at regnskap og lønnsutbetalinger er innrettet i tråd med lover og forskrifter. Naturligvis har også veiledning og informasjon en sentral plass i kontrollbiten.

Dette gjelder forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, lønnsinnmelding og ellers generelt de plikter arbeidsgiver har med beregning og innsending av oppgaver, samt betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

 

Lønns-ABC viser hvordan de vanligste lønnsytelsene skal behandles når det gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering på a-meldingen.