Ansattoversikt


Hjemmebasert Omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tillitsvalgt (lønnet 954 43 024

Kommunedirektørens stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tillitsvalgt (lønnet 954 43 024