Krisesenter

 

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt. Vi kan blant annet tilby deg:

 • Et menneske som lytter til det du vil fortelle 
 • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
 • Et midlertidig botilbud for deg og dine barn. Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt  
 • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser

Vold, mishandling og overgrep er et stort samfunnsmessig problem, med alvorlige konsekvenser for dem som rammes.

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Veiledning

Åsnes er en av kommunene som inngår i samarbeidet om Glåmdal krisesenter på Kongsvinger. Dette er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom Åsnes, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Eidskog og Kongsvinger kommune.

 

Glåmdal krisesenters nettsted finner du her

 

 • Kontaktinformasjon:
 • Tlf 62 81 80 88
 • Faks 62 81 64 12
 • Postboks 534
 • 2201 Kongsvinger

Referanser

 • Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
 • Norsk Krisesenterforbund
 • Finn nærmeste krisesenter
 • Retningslinjer for statstilskudd til krisesentertilbud i 2011
Fant du det du lette etter?