Krisesenter

Du som opplever vold i nære relasjoner, kan få gratis hjelp på Glåmdal interkommunale krisesenter på Kongsvinger.

 • Tilbudet er for både kvinner og menn og barn med følge av forelder.
 • Du kan ringe oss hele døgnet på tlf. 917 62 107
 • Du kan bo her midlertidig hvis du har behov for det. Det gjelder også barna dine.
 • Har du behov for samtale- kan du komme som dagbruker.

 

Kongsvinger kommune er vertskommune for Glåmdal interkommunale krisesenter. Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue og Åsnes er med som samarbeidskommuner. Tilbudet er for alle innbyggerne i de seks kommunene som er utsatt for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner.

 

Krisesenterets tilbud

 • Samtaler, råd og veiledning gjennom individuelle samtaler
 • Et midlertidig botilbud i en akuttfase
 • Foreldreveiledning
 • Bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted.
 • Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, som for eksempel advokat, NAV, politi og andre
 • Krisesenteret er et døgnåpent tilbud

 

Kontaktinformasjon:

Glåmdal interkommunale krisesenter

Telefon: 917 62 107

E-post: post@giks.no

 

Besøksadresse:
Østre Solørveg 206
2211 Kongsvinger

 

Postadresse: 
Postboks 900
2226 Kongsvinger

 

 

Dagbruker:

Har du ikke behov for å bo på krisesenteret, men har behov for samtale med litt råd og veiledning, har du mulighet til å komme som dagbruker. Det kan være lurt å ringe på forhånd for å avtale tid så vi har mulighet til å sette av tid til spesielt deg.

 

Botilbud:

På krisesenteret er det godt kvalifiserte ansatte med mye erfaring som er klar til å ta imot deg 24 timer i døgnet. Du vil bli tatt inn på en inntakssamtale så vi får et overblikk på situasjonen og om krisesenteret er det riktige tilbudet for akkurat deg.

Vi vil stille deg spørsmål om hvem du er og hva som gjorde at du ønsket å oppsøke krisesenteret. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å snakke og hva du ønsker å si. Det eneste vi ber om aller først er noen få personopplysninger, samt avklare sikkerhetssituasjonen rundt deg. Dette gjør vi fordi vår viktigste oppgave er at du og de andre som oppholder seg hos oss er trygge.

Her vil du få tildelt et rom med kjøkkenkrok og tv. Toalett og dusj deles av to rom.

Krisesenteret har fire rom for kvinner, én leilighet for menn og én leilighet for mennesker med handicap.

Det er gratis å bo på krisesenteret. Mat til eget bruk må kjøpes inn. Dagen du kommer kan du ha flyktet i en akutt situasjon og du har ikke hatt mulighet til å tatt med deg mat eller noe særlig av klær. Du vil kunne få et måltid her ved ankomst/ frokost til du får kjøpt inn mat selv. Ved henting av klær og andre eiendeler kan vi være behjelpelig med å kontakte politi for å få bistand til dette.

 

Hva skjer videre?

Du vil få tildelt en primærkontakt som vil følge deg litt ekstra opp under oppholdet hos oss.

På krisesenteret vil vi hjelpe deg med dine behov for å kunne komme deg videre i livet ditt. For oss er det viktig å tenke hjelp til selvhjelp for at du skal kunne kjenne på å kunne ta tilbake styringen av ditt eget liv.

Noen trenger kun en plass å bo til de finner en egen plass å bo, noen trenger hjelp med å få på plass det økonomiske og ha kontakt med NAV, og noen trenger å bli formidlet til advokat eller politi. Vi kan hjelpe deg med å avklare hva du trenger hjelp til.

Du kan bo på krisesenteret i en fireukersperiode. I noen tilfeller trengs det noen flere uker. I denne perioden hjelper vi deg videre til det du ønsker selv.

 

Men er det vold?

På krisesenteret stilles det ingen krav til hvilken type vold eller hvor alvorlig denne er for å få et tilbud (dagbruker, midlertidig botilbud). Noen tenker at det ikke er «alvorlig nok» til å oppsøke et krisesenter. Men krisesentere i Norge gir et tilbud til alle mennesker som har opplevd vold, uavhengig av hvor lenge volden har vart, hvor alvorlig den oppleves, eller om den er fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk. Menneskehandel og tvangsekteskap er også med i definisjon om vold.

 

Menn blir også utsatt for vold

Mange menn trenger også å bruke tilbudet til krisesenteret. Vi har en egen leilighet for menn om det er botilbud som er behovet. Vi tilbyr også individuelle samtaler, og du kan også bruke oss som dagbruker for å få råd og veiledning over situasjonen du er i.

På krisesenteret vet vi at vold i parforhold og andre nære relasjoner også rammer menn.

Du som mann kan ta kontakt med oss for å få hjelp i en vanskelig situasjon. Dette gjelder enten du som blir utsatt for fysisk vold som slag og spark, psykisk vold som trusler og trakassering, eller annen type vold i familien som menneskehandel, tvangsekteskap eller seksuell vold.

 

Hva kan vi tilby deg som mann?

 • Samtaler, råd og veiledning gjennom individuelle samtaler
 • Et midlertidig botilbud i en akuttfase
 • Foreldreveiledning
 • Bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted.
 • Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, som for eksempel advokat, NAV, politi og andre

Du trenger ikke timeavtale for å komme hit, men det kan være fint for deg å ta en telefon hit i forkant så vi kan sette av tid til bare deg. Det er et lavterskeltilbud, så du trenger ikke noen henvisning for å kontakte oss.

Ansatte på krisesenteret kan veilede deg i å ta de valgene som er rett for deg. Det er du selv som bestemmer hva du trenger hjelp til og hva som er riktig beslutning for deg. Vi hjelper deg å sortere alternativer for å komme ut av en vanskelig situasjon.

 

Hva med barna?

Å leve i en familie hvor det utøves vold, skader og skremmer barn. Det er like skadelig for et barn å være vitne til vold mot foreldre, som selv å utsettes for direkte vold. Barn som lever med vold i familien har økt risiko til å utvikle angst, depresjon, symptom på alvorlig traumatisering, lærevansker og atferdsvansker.

Det er ikke skadelig for barn å være på krisesenteret. Det er skadelig for barn å leve i familier med vold. Når du tar barnet ditt til krisesenteret tar du ansvar og beskytter barnet ditt. Å bo en periode på krisesenteret betyr at du skjermer både deg selv og barnet ditt fra vold og utrygghet.

Barna blir sett på som selvstendige brukere, med individuelle behov, som vi prøver å møte med støtte fra ansatte i samarbeid med forelder. Vi har barnefaglig ansvarlig som har som hovedoppgave å se til at barna på senteret har en så god livskvalitet som mulig, utfra den situasjonen de er i. De skal få den oppfølgingen de har behov for, og så snart som mulig ønsker vi at barna skal kunne fortsette i barnehage og skole.

 

Vold mot eldre

Overgrep mot eldre skjer ofte av personer som står vedkommende nær.

Overgrep mot eldre omfatter fysiske, psykiske, økonomiske, seksuelle og strukturelle overgrep. Overgrepene blir begått av personer som den eldre har tillit til, og som de ofte er avhengige av. Det kan være ektefelle, barn, barnebarn eller andre som står den eldre nær.

 

 

Referanser