Ansattoversikt


Bashammeren barnehage

Ansatte i avdelingen Bashammeren barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 20 50
Pedagogisk leder 415 51 158
Barnehagelærer 971 41 079
Leder/Enhetsleder 932 83 006
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid. 952 10 155
Fagarbeider
Barnehagelærer 477 89 629
Kokk 948 58 776
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid. 901 10 833
Pleiemedhjelper
Barne/ungdomsarbeid. 480 36 694
Assistent
Barnehagelærer 952 96 099
Pedagogisk leder 918 49 515

Ergoterapi/Fysioterapi/Friskliv

Ansatte i avdelingen Ergoterapi/Fysioterapi/Friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Leder 478 23 440
Fysioterapeut i turnusåret
Ergoterapeut 62 95 67 52
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 901 16 366
Ergoterapeut 458 72 283
Ergoterapeut 62 95 67 51
Fysioterapeut 916 39 036
Assistent
Tekniker 901 16 366
Fysioterapeut 489 48 446
Spesialfysioterapeut 916 39 088

Fellesbrukere

Ansatte i avdelingen Fellesbrukere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 80
62 87 40 00
62 95 67 70
62 95 69 20
62 95 69 57

Flisa skole og SFO

Ansatte i avdelingen Flisa skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 30 60
Assistent
Konsulent 62 95 30 60
Lærer 950 39 138
Barne/ungdomsarbeid.
Lærer
Adjunkt 976 20 112
Lektor med tilleggsutd 452 13 816
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 30 68
Adjunkt 454 05 146
Adjunkt m/till.Utd 950 15 048
Konsulent 900 28 610
Adjunkt 918 71 400
Adjunkt m/till.Utd 414 74 498
Rektor/Enhetsleder 977 01 255
Fagarbeider 909 66 723
Lektor med tilleggsutd 478 25 919
Adjunkt m/till.Utd 908 81 791
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt 952 16 017
Adjunkt 971 88 132
Fagarbeider 975 96 804
Assisterende rektor 907 87 232
Lærer 906 74 213
Adjunkt m/till.Utd 991 61 864
Barne/ungdomsarbeid. 901 10 833
Adjunkt 992 58 341
Adjunkt m/till.Utd 481 34 388
Lærer 994 85 226
Adjunkt m/till.Utd 917 64 380
Daglig leder (sfo) 62 95 87 04
Fagarbeider 917 73 634
Adjunkt 416 67 150
Fagarbeider
Adjunkt 901 45 908
Musikk/kultursk.lær
Adjunkt 971 67 328
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Fagarbeider 901 39 219
Assistent
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd 992 38 119
Adjunkt m/till.Utd 916 80 850

Helse, omsorg og velferd

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder 930 89 435
Rådgiver 989 08 849

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Helsesykepleier
Spesialkonsulent 920 86 011
Leder 62 95 67 70 951 58 525
Helsesykepleier
Jordmor 474 75 232
Helsesykepleier 901 98 568
Helsesykepleier 62 95 67 70 479 74 204
Helsesykepleier 457 21 255
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Saksbehandler 62 95 67 70 989 03 419
Spesialsykepleier 62 95 67 70 488 82 403
Helsesykepleier 62 95 67 70 971 99 171

Hjemmebasert Omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Sykepleier 995 03 175
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Vernepleier 900 74 419
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 84 404 35 689
Sykepleier 971 64 905
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier 1 916 19 968
Fagarbeider 456 74 678
Assistent
Assistent
Pleiemedhjelper 922 33 078
Hjemmehjelp 996 22 004
Miljøterapeut 948 21 570
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 971 27 395
Fagarbeider 480 06 424
Assistent
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 915 94 733
Sykepleier 952 70 044
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 907 64 950
Spesialhjelpepleier 482 27 650
Miljøterapeut
Sykepleier 456 39 295
Fagarbeider 979 58 386
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 911 73 461
Assistent
Spesialsykepleier 957 60 072
Fagarbeider m/ fagskoleutd 915 97 579
Spesialsykepleier
Leder 476 96 732
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Spesialsykepleier
Fagarbeider 415 31 540
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 993 99 199
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 900 97 459
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 905 91 071
Sykepleier 924 60 232
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 404 35 689
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 984 07 514
986 31 205
Fagarbeider
Fagleder 62 95 34 10 980 20 998
Fagarbeider
Spesialsykepleier 913 35 479
Pleiemedhjelper
Fagarbeider 911 99 187
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier 909 84 897
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 959 66 886
Pleiemedhjelper 975 83 775
Assistent
Fagarbeider 456 17 182
Assistent 911 99 132
Hjelpepleier 1
Fagarbeider m/fagsk.utd 408 51 047
Servicearbeider 952 10 629
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 948 65 003
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 915 73 406
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Sykepleier 951 65 827
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 909 45 183
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider 951 51 003
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider 957 91 021
Sykepleier
Vernepleier
Ledende aktivitør 458 70 857
Fagarbeider 958 73 248
Fagarbeider 924 09 544
Fagarbeider 472 92 562
Assistent 906 09 387
Spesialsykepleier
Sykepleier
Assistent
Sykepleier
Leder 456 38 837
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 906 40 608
Assistent 926 05 617
Assistent 971 72 003
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider 415 10 322
Vernepleier 977 19 888
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 912 43 089
Spesialsykepleier 415 31 530
Assistent
Spesialhjelpepleier
Barne/ungdomsarbeid. 901 10 833
Assistent 469 68 986
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 952 58 434
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 905 03 608
Fagarbeider 903 67 139
Sykepleier
Leder 994 32 076
Assistent
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider 917 73 634
Miljøterapeut
Spesialsykepleier 979 67 326
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Vernepleier
Assistent 911 00 547
Lærling
Assistent
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut 938 82 209
Assistent
Leder/Enhetsleder 472 42 964
Spesialsykepleier
Miljøterapeut
Assistent
Vernepleier 62 95 69 85 415 31 530
Assistent
Hjemmehjelp
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 976 13 893
Aktivitør 458 70 857
Sykepleier
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent 977 13 723
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Barne/ungdomsarbeid. 970 88 365
Miljøterapeut 911 27 813
Sykepleier
Sykepleier
Assistent 458 72 283
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 986 69 206
Spesialsykepleier 975 22 264
Leder 456 38 837
Assistent
Miljøterapeut
Spesialsykepleier 922 14 857
Assistent 954 91 341
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 481 04 596
Assistent
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 901 49 908
Assistent
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 83
Fagarbeider 476 96 730
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 412 60 362

Jara barnehage

Ansatte i avdelingen Jara barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 36 10
Assistent
Leder/Enhetsleder 410 20 744
Pedagogisk leder 477 02 072
Assistent
Pedagogisk leder 908 71 812
Barne/ungdomsarbeid. 922 46 194
Assistent 416 79 689
Barnehagelærer
Fagarbeider
Assistent 908 97 571

Jara skole

Ansatte i avdelingen Jara skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 32 61
Leder/Enhetsleder 489 57 215
Adjunkt 971 89 985
Rektor/Enhetsleder 62 95 32 61
Lærer 908 68 861
Lærer
Adjunkt 482 08 689
Adjunkt
Assistent 416 79 689
Lektor med tilleggsutd
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt

Kommunedirektørens stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 62 95 66 11 456 18 748
Konsulent 457 30 141
Adjunkt m/till.Utd
Leder 478 23 440
HR-leder 400 33 260
Spesialkonsulent 62 95 66 45
Konsulent 958 91 227
Tillitsvalgt (lønnet 954 43 024
Leder 908 68 836
Rådgiver 62 95 66 25 958 97 061
Konsulent 62 95 66 45 995 21 069
Konsulent 456 38 113
Adjunkt m/till.Utd 934 43 296
Konsulent 62 95 66 34 934 00 321
Ordfører 904 02 505
Konsulent 62 95 66 45 481 46 389
Kommunedirektør 977 77 756
Rådgiver 916 45 559
Konsulent 62 95 66 43 920 18 057
Økonomisjef 976 58 761
Fagarbeider 909 66 736
Fagleder 62 95 66 41 916 13 182
Spesialsykepleier 919 97 117
Konsulent 62 95 66 29 917 46 264
Vernepleier
Konsulent 62 95 66 40
Varaordfører 926 67 375
Spesialkonsulent 906 06 341
Saksbehandler 62 95 66 42
Spesialkonsulent

Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Ansatte i avdelingen Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 80
Saksbehandler 404 92 725
Leder 969 44 472
Saksbehandler 488 81 965
Fagutviklingssykepl. 971 53 803
Saksbehandler 489 99 315
Saksbehandler 489 99 529
Tverrfaglig spes.M/h 468 11 708
Saksbehandler 959 26 284
Saksbehandler 969 44 474
Saksbehandler 989 03 419
Saksbehandler 456 06 118
Saksbehandler 62 95 67 70 989 03 419
Leder 940 21 858
Spesialsykepleier 940 17 318
Saksbehandler 488 92 315

Kultur og informasjon

Ansatte i avdelingen Kultur og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder
Klubbarbeider
Musikk/kultursk.lær
Konsulent
Konsulent 62 95 66 16 916 15 044
Adjunkt m/till.Utd 934 43 296
Klubbarbeider
Konsulent 62 95 66 15 901 92 327
Musikk/kultursk.lær
Leder 62 95 66 07 911 89 313
Leder 62 95 66 17 977 14 799
Leder/Enhetsleder 62 95 66 08 902 41 105
Kioskmedarbeider
Konsulent 908 97 568
Assistent (sfo)
Konsulent 450 20 290

Myrsnipa barnehage

Ansatte i avdelingen Myrsnipa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 68 20
Pedagogisk leder 969 48 734
Barne/ungdomsarbeid. 958 93 729
Assistent(barnehage) 901 02 151
Leder/Enhetsleder 488 90 223
Pedagogisk leder 969 48 735
Pedagogisk leder 477 02 072
Barne/ungdomsarbeid. 988 85 100
Barnehagelærer
Pedagogisk leder 951 85 401
Assistent(barnehage) 952 43 734
Barne/ungdomsarbeid. 478 76 417
Assistent1 951 21 612
Pedagogisk leder 416 60 388
Barnehagelærer
Barne/ungdomsarbeid. 980 43 265
Assistent
Fagarbeider
Barnehagelærer

Nye Åsnes barneskole

Ansatte i avdelingen Nye Åsnes barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Logoped 904 09 328
Spesialpedagog 457 26 184
Leder/Enhetsleder 414 65 775
Rådgiver 457 26 183
Spesialpedagog 457 26 187
Leder 480 04 031
Saksbehandler 457 26 186
Rådgiver 986 15 702

Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialsykepleier 477 86 696
Leder 404 37 389
Spesialsykepleier 404 03 183
Vernepleier 479 73 254
Sykepleier 488 92 206
Fagarbeider m/ fagskoleutd 488 92 207
Sykepleier
Assistent 458 72 283

Skoleadministrasjon

Ansatte i avdelingen Skoleadministrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder/Enhetsleder 489 57 215
Rådgiver 62 95 66 25 958 97 061
Spesialkonsulent 404 48 503
Sektorleder 959 45 990

Solør barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Solør barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Konsulent 457 30 141
Konsulent 474 67 347
Saksbehandler 404 34 392
Saksbehandler 400 31 534
Fagkonsulent 404 36 092
Avdelingsleder 400 31 539
Fagkonsulent 477 94 681
Barnevernpedagog 975 29 934
Leder 951 78 121
Saksbehandler 904 02 527
Saksbehandler 902 21 407
Saksbehandler 400 31 537
Saksbehandler 400 31 721
Saksbehandler 477 85 986
Familierådskoordinat 913 55 948
Saksbehandler 477 89 767
Advokat
Saksbehandler 456 15 941
Saksbehandler 911 58 994
Leder 477 81 352
Barnevernpedagog 404 48 655
Avdelingsleder 400 31 536
Fagkonsulent 458 77 487
Saksbehandler 479 70 557
Saksbehandler 456 18 234
Spesialkonsulent 457 33 041
Fagkonsulent 969 48 316

Sønsterud barnehage

Ansatte i avdelingen Sønsterud barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 08 93
Leder/Enhetsleder 410 20 744
Vernepleier
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent 404 69 824
Barnehagelærer 472 86 627
Barne/ungdomsarbeid. 980 89 039
Assistent 916 68 687
Barnehagelærer
Assistent
Barnehagelærer 901 26 159

Sønsterud skole og SFO

Ansatte i avdelingen Sønsterud skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 87 04
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 915 85 402
Fagarbeider 456 74 678
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd 970 45 131
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid. 977 38 681
Assistent
Adjunkt 407 21 742
Lektor med tilleggsutd
Adjunkt m/till.Utd 993 29 806
Rektor/Enhetsleder 984 67 663
Konsulent 900 28 610
Adjunkt
Adjunkt 916 93 679
Adjunkt m/till.Utd 915 95 698
Lektor med tilleggsutd
Barne/ungdomsarbeid. 908 36 507
Barne/ungdomsarbeid. 911 89 332
Adjunkt 932 03 215
Adjunkt
Daglig leder (sfo) 62 95 87 04
Barne/ungdomsarbeid.
Vernepleier
Barne/ungdomsarbeid. 975 64 203
Adjunkt m/till.Utd 907 36 297
Barne/ungdomsarbeid. 970 88 365
Assistent1 992 57 826
Adjunkt m/till.Utd