Ansattoversikt


Bashammeren barnehage

Ansatte i avdelingen Bashammeren barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 62 95 20 50 415 51 158
Barnehagelærer 971 41 079
Leder/Enhetsleder 62 95 20 50 932 83 006
Fagarbeider
Assistent(barnehage)
Fagarbeider
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 32 61 952 10 155
Assistent
Barnehagelærer 477 89 629
Kokk 948 58 776
Assistent(barnehage)
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Fagarbeider 477 57 307
Barne/ungdomsarbeid. 901 10 833
Pleiemedhjelper
Barne/ungdomsarbeid. 480 36 694
Assistent
Barnehagelærer 952 96 099
Pedagogisk leder 918 49 515

Ergoterapi/Fysioterapi/Friskliv

Ansatte i avdelingen Ergoterapi/Fysioterapi/Friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Fysioterapeut i turnusåret
Leder 478 23 440
Miljøterapeut 980 35 555
Ergoterapeut 62 95 67 52
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Ergoterapeut
Ergoterapeut 62 95 67 51
Fysioterapeut 992 67 731
Assistent
Tekniker 959 49 992
Fysioterapeut 489 48 446
Spesialfysioterapeut 971 40 105

Fellesbrukere

Ansatte i avdelingen Fellesbrukere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 80
62 87 40 00
62 95 67 70
62 95 69 20
62 95 69 57

Flisa skole og SFO

Ansatte i avdelingen Flisa skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Konsulent 62 95 30 60
Lærer 950 39 138
Barne/ungdomsarbeid.
Lærer
Adjunkt 976 20 112
Lærer 417 60 567
Pleiemedhjelper 480 87 749
Lektor med tilleggsutd 452 13 816
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 30 68
Adjunkt 454 05 146
Adjunkt m/till.Utd 950 15 048
Barnehagelærer
Konsulent 62 95 87 04 900 28 610
Adjunkt 918 71 400
Adjunkt m/till.Utd 414 74 498
Adjunkt
Rektor/Enhetsleder 62 95 30 61 977 01 255
Fagarbeider 909 66 723
Lektor med tilleggsutd 478 25 919
Adjunkt m/till.Utd 908 81 791
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20 478 76 417
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt 952 16 017
Adjunkt 971 88 132
Lektor 991 25 442
Fagarbeider 975 96 804
Assisterende rektor 62 95 30 62 907 87 232
Lærer 906 74 213
Adjunkt m/till.Utd 991 61 864
Barne/ungdomsarbeid. 901 10 833
Adjunkt 992 58 341
Adjunkt m/till.Utd 481 34 388
Lærer 994 85 226
Adjunkt m/till.Utd 917 64 380
Daglig leder (sfo) 62 95 87 04
Fagarbeider 917 73 634
Adjunkt 416 67 150
Fagarbeider
Adjunkt 901 45 908
Musikk/kultursk.lær
Adjunkt 971 67 328
Fagarbeider
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Fagarbeider 901 39 219
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt 934 47 021
Lærer
Adjunkt m/till.Utd 992 38 119
Adjunkt m/till.Utd 916 80 850

Helse, omsorg og velferd

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder 62 95 66 24 930 89 435
Rådgiver 989 08 849

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Spesialkonsulent 62 95 67 70
Leder 62 95 67 70 951 58 525
Helsesykepleier
Jordmor 474 75 232
Lege
Helsesykepleier 901 98 568
Helsesykepleier 62 95 67 70 479 74 204
Helsesykepleier
Tverrfaglig spes.M/h
Saksbehandler 62 95 67 70 989 03 419
Spesialsykepleier 62 95 67 70 488 82 403
Helsesykepleier 62 95 67 70 971 99 171
Jordmor 62 95 67 70

Hjemmebasert Omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 70
Assistent
Unge arbeidstakere
Sykepleier 995 03 175
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjemmehjelp
Vernepleier 900 74 419
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Unge arbeidstakere
Spesialsykepleier 62 95 69 84 907 86 308
Sykepleier 971 64 905
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier 1 916 19 968
Fagarbeider 456 74 678
Assistent
Hjemmehjelp 992 24 461
Hjemmehjelp 996 22 004
Miljøterapeut 948 21 570
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 971 27 395
Fagarbeider 480 06 424
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 915 94 733
Sykepleier 952 70 044
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 907 64 950
Spesialhjelpepleier 482 27 650
Miljøterapeut
Sykepleier 456 39 295
Fagarbeider 979 58 386
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 911 73 461
Tillitsvalgt (lønnet 954 43 024
Assistent
Spesialsykepleier 957 60 072
Fagarbeider m/ fagskoleutd 915 97 579
Spesialsykepleier
Leder 476 96 732
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Spesialsykepleier
Fagarbeider 415 31 540
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 993 99 199
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 900 97 459
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 905 91 071
Sykepleier 924 60 232
Assistent
Fagutviklingssykepl. 971 53 803
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 404 35 689
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 984 07 514
986 31 205
Fagarbeider
Fagarbeider
Spesialsykepleier 913 35 479
Pleiemedhjelper
Fagarbeider 911 99 187
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp 948 63 806
Assistent
Spesialsykepleier 909 84 897
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 959 66 886
Pleiemedhjelper 975 83 775
Assistent
Fagarbeider 456 17 182
Lærling
Assistent 911 99 132
Hjelpepleier 1
Fagarbeider m/fagsk.utd 408 51 047
Servicearbeider 952 10 629
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 948 65 003
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 915 73 406
Sykepleier 916 47 487
Miljøterapeut
Sykepleier 951 65 827
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 909 45 183
Fagarbeider 951 51 003
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider 957 91 021
Vernepleier
Ledende aktivitør 458 70 857
Fagarbeider 958 73 248
Fagarbeider 924 09 544
Fagarbeider 472 92 562
Assistent 906 09 387
Spesialsykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Sykepleier
Leder 456 38 837
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 906 40 608
Assistent 926 05 617
Unge arbeidstakere
Assistent 971 72 003
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider 415 10 322
Vernepleier 977 19 888
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 912 43 089
Spesialsykepleier 415 31 530
Assistent
Assistent
Spesialhjelpepleier
Barne/ungdomsarbeid. 901 10 833
Assistent 469 68 986
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 952 58 434
Sykepleier
Hjemmehjelp 975 19 202
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 905 03 608
Saksbehandler 456 06 118
Fagarbeider 903 67 139
Sykepleier
Miljøterapeut 959 77 433
Leder 994 32 076
Assistent
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Fagarbeider 917 73 634
Miljøterapeut
Spesialsykepleier 979 67 326
Pleiemedhjelper 455 48 571
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Vernepleier
Assistent 911 00 547
Lærling
Assistent
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut 938 82 209
Assistent
Leder/Enhetsleder 472 42 964
Assistent
Spesialsykepleier
Vernepleier 62 95 69 85 415 31 530
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 976 13 893
Aktivitør 458 70 857
Sykepleier
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Assistent 977 13 723
Assistent(barnehage)
Barne/ungdomsarbeid. 970 88 365
Assistent
Assistent
Miljøterapeut 911 27 813
Sykepleier
Sykepleier
Assistent 458 72 283
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 986 69 206
Spesialsykepleier 975 22 264
Leder 456 38 837
Assistent
Unge arbeidstakere
Assistent
Assistent
Spesialsykepleier 922 14 857
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent 954 91 341
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 481 04 596
Assistent
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 901 49 908
Assistent
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 83
Fagarbeider 476 96 730
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 412 60 362

Jara barnehage

Ansatte i avdelingen Jara barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Leder/Enhetsleder 62 95 08 93 410 20 744
Assistent
Pedagogisk leder 62 95 36 10 477 02 072
Assistent
Pedagogisk leder 908 71 812
Barne/ungdomsarbeid. 922 46 194
Assistent(barnehage)
Barne/ungdomsarbeid. 980 43 265
Assistent 916 68 687
Assistent
Assistent
Assistent 416 79 689
Assistent(barnehage)
Assistent
Assistent 908 97 571

Jara skole

Ansatte i avdelingen Jara skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder/Enhetsleder 62 95 32 61 489 57 215
Adjunkt 971 89 985
Rektor/Enhetsleder
Lærer 908 68 861
Adjunkt 482 08 689
Adjunkt
Assistent 416 79 689
Lektor med tilleggsutd
Adjunkt m/till.Utd
Lærer

Kommunedirektørens stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 62 95 66 11
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt 412 20 948
Spesialkonsulent 62 95 67 70
Folkevalgt
Folkevalgt 913 97 470
Tillitsvalgt (lønnet
Folkevalgt
Lærling
Folkevalgt
Folkevalgt
Leder 478 23 440
HR-leder 62 95 66 50 400 33 260
Folkevalgt 404 48 659
Folkevalgt
Spesialkonsulent 62 95 66 45
Lærling
Lærling 405 53 203
Folkevalgt 959 50 483
Folkevalgt
Konsulent 62 95 66 31 958 91 227
Tillitsvalgt (lønnet 954 43 024
Leder 908 68 836
Rådgiver 62 95 66 25 958 97 061
Lærling
Folkevalgt
Folkevalgt
Konsulent 62 95 66 45 995 21 069
Konsulent 62 95 66 33 456 38 113
Adjunkt m/till.Utd 934 43 296
Konsulent 62 95 66 34 934 00 321
Ordfører 62 95 66 26 904 02 505
Sektorleder 62 95 66 23 959 45 990
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Lærling
Folkevalgt
Folkevalgt 908 38 305
Konsulent 62 95 66 45 481 46 389
Folkevalgt
Assistent 906 09 387
Kommunedirektør 62 95 66 22 977 77 756
Folkevalgt 452 22 260
Rådgiver 62 95 66 35 916 45 559
Konsulent 62 95 66 43 920 18 057
Lærling
Økonomisjef 976 58 761
Fagarbeider 62 95 66 85 909 66 736
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Lærling
Lærling
Lærling
Overformynder 905 75 164
Fagleder 62 95 66 41 916 13 182
Vaktmester 1 62 95 66 81 992 88 663
Folkevalgt
Folkevalgt 62 95 66 14
Folkevalgt
Folkevalgt 909 92 152
Spesialsykepleier 919 97 117
Folkevalgt 907 47 759
Lærling
Sektorleder 62 95 66 24 930 89 435
Leder 940 21 858
Folkevalgt 993 65 385
Folkevalgt 991 51 975
Konsulent 62 95 66 29 917 46 264
Vernepleier
Folkevalgt 907 03 287
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Konsulent 62 95 66 40
Folkevalgt
Varaordfører 62 95 66 55 926 67 375
Spesialkonsulent 62 95 66 13 906 06 341
Folkevalgt
Folkevalgt 412 08 416
Saksbehandler 62 95 66 12 915 17 657
Saksbehandler 62 95 66 42
Lærling 949 84 980
Spesialkonsulent
Folkevalgt
Folkevalgt 9063436

Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Ansatte i avdelingen Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler
Leder 969 44 472 969 44 472
Saksbehandler 488 81 965
Fagutviklingssykepl. 971 53 803
Saksbehandler 909 78 487
Saksbehandler
Tverrfaglig spes.M/h 468 11 708
Saksbehandler 959 26 284
Saksbehandler 969 44 474
Saksbehandler 62 95 69 26
Saksbehandler 456 06 118
Saksbehandler 62 95 67 70 989 03 419
Leder 940 21 858
Spesialsykepleier 940 17 318
Saksbehandler 488 92 315
Rådgiver 989 08 849

Kultur og informasjon

Ansatte i avdelingen Kultur og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 66 15
Leder
Klubbarbeider
Musikk/kultursk.lære 976 04 793
Musikk/kultursk.lær
Konsulent
Konsulent 62 95 66 16 916 15 044
Musikk/kultursk.lær
Adjunkt m/till.Utd 934 43 296
Klubbarbeider
Musikk/kultursk.lær
Rektor/Enhetsleder 62 95 66 06 977 64 639
Musikk/kultursk.lær 476 29 340
Musikk/kultursk.lær 400 42 143
Konsulent 62 95 66 15 901 92 327
Musikk/kultursk.lær
Leder 62 95 66 07 911 89 313
Leder 62 95 66 17 977 14 799
Leder/Enhetsleder 62 95 66 08 902 41 105
Kioskmedarbeider
Konsulent 908 97 568
Assistent (sfo)
Konsulent 450 20 290

Myrsnipa barnehage

Ansatte i avdelingen Myrsnipa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 62 95 68 20 969 48 734
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20 958 93 729
Assistent(barnehage) 62 95 68 20 901 02 151