Kommunevåpen

  

Består av tre fløterhaker mot gull bakgrunn.

Symbolikk:

Skogbruk og tømmerfløting i vassdragene Flisa, Kynna og Glomma. Bakgrunnen i gull symboliseres av tømmer som har vært skogens gull. Fløterhaken var fløterens viktigste redskap gjennom mer enn 300 år.

Godkjent i Statsråd 09.02.2001

Tegnet av Arvid Sveen.

 

For nedlasting: