Nyheter

Korona-teststasjonen ved Åsnes legesenter stenger 1. mai.

 

For sjette gang skal Åsnes kommune arrangere Folkehelseuka, fra og med søndag 1. mai til og med søndag 8. mai. Målet med folkehelseuka er å vise frem all aktivitet i Åsnes som bidrar til noe positivt for folkehelsen,- som det å forebygge ensomhet, gode oppvekstsvilkår, mestring, møteplasser, organiserte og uorganiserte aktivitetstilbud og mye mer. I år har vi valgt å markere frivillighetens år gjennom folkehelseuka, og ønsker å fremme frivillighet i Åsnes.

 

 

Forslag til reviderte politivedtekter for Åsnes legges herved ut på høring. Frist for å komme med innspill er 6. mai.

Mai er ikke langt unna, og med det ønsker Frisklivssentralen i Solør å utfordre alle innbyggere og ansatte i Åsnes og Våler kommune til deltakelse i vår lokale Dine30-kampanje.

 

21. april er det 50 år siden Stortinget avkriminaliserte homofili i Norge.

 

Når: 26. april 2022, kl. 8-10
Hvor: Våler nye skole, biblioteket

Velkommen til næringstreff i Solør, denne gangen i det nye skolebygget og aktivitetshuset i Våler.

Bli med på en faglig og sosial reise i Lanternen 3+!

Påmelding innen 25. april 2022.

Mange skal på hytta i påsken. Da er det viktig at man sørger for at hytta er godt sikret mot brann. Det aller viktigste er å sjekke at røykvarsleren fungerer.

 

Muligheter for testing ved Åsnes legesenter i uke 15:

* Mandag og tirsdag kl 1500-1630

* Onsdag kl 1130-1230

Ellers stengt alle høytidsdager. Utlevering av tester vil i hele påsken foregå på Åsnes sykehjem, ved inngangspartiet.

Trond Erik Sletmoe besøker Åsnes folkebibliotek.

   

Ved Åsnes legesenter har vi for tiden svært presset kapasitet på grunn av midlertidig legemangel. Dette skyldes sykefravær og dagens fastlegekrise i Norge. På bakgrunn av dette har ikke legene kapasitet til å håndtere alle oppgavene og vi er derfor nødt til å prioritere henvendelser som gjelder potensielt alvorlig sykdom, og nedprioritere henvendelser som kan vente, ikke er potensielt alvorlige, eller som ikke har med sykdom å gjøre.

Fra 1. april hentes selvtester for Covid-19 på biblioteket i bibliotekets åpningstid. Utlevering av selvtester i rådhusvestibylen avsluttes 31. mars.

  

I år mottar innbyggerne i Åsnes kommune faktura for feie- og tilsynsgebyr fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR IKS) for første gang. Fakturaen kommer én gang i året til samme tid, i april, og gebyret er ikke lenger med på fakturaen for kommunale avgifter som sendes fra Åsnes kommune.

Tirsdag 29. mars besøkte fylkeskommunen og vertskommunene for militærøvelsen Cold Response 22 øvelsen.

  

Frisklivssentralen i Solør inviterer til lærings- og mestringskurs for deg som har kols eller andre lungelidelser. Pårørende oppfordres også til å delta.

 

På vegne av tiltakshaver Skogplanter Innlandet AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid. Detaljregulering for Skogplanter Innlandet, planID 2022001, fremmes som en privat reguleringsplan hvor Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen.

 

I forrige uke var det i Åsnes 97 personer som testet positivt for Covid-19. Dette omfatter både PCR-tester tatt på teststasjon og selvtester registrert på nett.

 

Deler av militærøvelsen «Cold response» finner sted i Våler og Åsnes mellom 22. mars og 2. april.

  

Prosjekt JOB:U avd. Våler og Åsnes kommuner søker ivrig og motivert ungdom til skogrelatert sommerjobb.

 

  

Sektor Helse, omsorg og velferd i Åsnes kommune har utarbeidet forslag til strategisk plan for sektoren. Forslaget inneholder i grove trekk en presentasjon av de utfordringer og satsningsområder som er gjeldende for sektoren.

 

Haslemoen akuttmottak retter en stor takk til Solørs befolkning og organisasjonen "Donering Solør" for alt som har kommet inn på innsamlingsaksjonen til flyktningene på Haslemoen akuttmottak. Givergleden har vært enorm!  

Nå blir det foreløpig stopp i innleveringen fordi mottaket trenger noe tid for å systematisere alt som er samlet inn. De retter også en stor takk til Våler bygdekvinnelag som har stått på for å kunne ta i mot alt på en god måte.