Nyheter

Fredag 27. august fra kl. 9 vil det bli skyteaktivitet på Haukåsen skytebane. Dette er utenom de ordinære oppsatte skytetider. Det er Solør videregående skole avdeling Sønsterud som skal benytte skytebanen denne dagen.

 

Det er nå bestemt at alle født i 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen. 

 

Innlandet fylkeskommune tilbyr støtte til bedriftsintern opplæring. 

Søknadene behandles forløpende (dvs. det er ingen søknadsfrist).

Da det for tiden er svært lav renteavkastning, vil det for året 2021 ikke bli utdelt rentemidler fra legatene i Åsnes til elever ved videregående skoler. Dette gjelder også Olga Melbys legat og Emil Rennord Arnet og hustru Marie Arnets skoglegat som vanligvis har utdelt rentemidler tidligere år. Eventuelle spørsmål kan stilles legatstyrer Olav Nordermoen på telefon 90575164.

 

Forslag til endring av "Forskrift om snøscooterløyper og løypekart i Åsnes kommune" ble vedtatt av formannskapet i møte 16.08.21, fsk-sak 020/21, og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Tre personer har i dag testet positivt for Covid-19 i Åsnes. Én av dem er folkeregistrert i en annen kommune. Alle tilfellene tilhører samme klynge, og smittevei antas kjent.

 

I uke 33 har det vært stor aktivitet med vaksinering med dose 2. Denne uka er det i Åsnes satt 1070 doser fordelt på onsdag og torsdag. Av disse var det 140 personer som fikk sin første dose.

 

Mandag 16. august er det skolestart. Alle skolene i Åsnes starter opp på grønt nivå, ettersom smittetrykket er lavt.

 

Nå er tid og sted for høstens «Eldre ut på middag»-arrangement klart.

 

Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort. Dette markerer starten på stortings- og sametingsvalget.

 

Mandag 13. september (noen steder også søndag 12. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd.

 

Åsnes nærings- og utviklingsfond gir økonomisk støtte til etablering av ny næringsvirksomhet, til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet og til å fremme samfunnsutvikling i Åsnes kommune.

Ny kommunal kompensasjonsordning for virksomheter i Åsnes kommune rammet av koronatiltak. .

I uke 30 har vi flere vaksinedoser til rådighet enn vi har folk å vaksinere. Vi ber derfor om at alle som ønsker vaksine registrerer seg så fort som mulig. 

 

 

Ti år siden Norge ble endret.

Det er før og etter. Identiteten til oss nordmenn ble bombet og skutt vekk.

Av en av oss.  

 

Åsnes kommuneskoger KF (ÅKS) er forvalter av Åsnes kommunes skogeiendommer på vel 62 000 dekar beliggende i Åsnes kommune. ÅKS skal ansette ny skogforvalter og daglig leder og håper nettopp du er den rette kandidaten.

 

Finnskogen Natur- og kulturpark eies og drives av kommunene som Finnskogen er en del av. Nåværende daglig leder er ansatt på korttidsengasjement – og nå lyser vi ut stillingen fast.

 

I år er det ti år siden terrorangrepene på Regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya. Dette blir markert på forskjellige måter i kommunene i Kongsvingerregionen.

   

Til høsten skal eldre over 65 år få tilbud om å møtes til felles middagsopplevelser.

 

Koronasertifikatet skal vise om du har en nylig negativ test, er vaksinert eller om du er immun etter å ha hatt koronasykdom. Dette har praktisk betydning ved reiser, men også for den som ønsker å delta på arrangement. En del arrangører stiller krav om du må ha status som beskyttet eller ha negativt prøvesvar fra test som nyere enn 24 timer.