Er du utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner, eller mistenker at andre er utsatt?

Klikk for stort bilde 

Med regjeringens nasjonale smitteverntiltak for å begrense koronapandemien, vil det være en krevende tid for både par og familier. Med skole og barnehage som er stengt, og permitteringer og bekymringer for fremtiden er med på at forekomsten av vold i nære relasjoner øker.

Personer som allerede lever i forhold med vold vil i større grad være mer utsatt i tiden fremover.

Har du behov for akutt hjelp, kan Glåmdal interkommunale krisesenter gi:

  • Døgnåpen hjelpetelefon
  • Midlertidig botilbud
  • Dagsamtaler (gjennomføres pr dags dato på telefon)

 

Ring oss på tlf: 62 81 80 88

 

Les mer om Glåmdal interkommunale krisesenter​​​​​​​