Forslag til budsjett for 2023 er lagt fram

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 og handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2023-2026 skal behandles av formannskapet den 21. november. De politiske utvalg og råd får det deretter til behandling, før det avsluttes med kommunestyrebehandling den 12. desember.

Her er forslaget med tilhørende vedlegg:

Forslag til budsjett 2023 og handlingsprogram/økonomiplan 2023-2026 (PDF, 4 MB)

 

Gebyrregulativ / betalingssatser 2023 (PDF, 742 kB)

Husleiesatser 2023 (PDF, 141 kB)

Tilskudd private barnehager 2023 (PDF, 140 kB)

Kontrollutvalgets innstilling til budsjett, kontroll og revisjon (PDF, 2 MB)

Budsjett Åsnes kirkelige fellesråd 2023 (PDF, 338 kB)

Budsjett Solør Renovasjon IKS 2023 (PDF, 741 kB)