Grenderådene i Åsnes har fordelt tiltaksmidler

Grenderådene i Åsnes har fordelt tiltaksmidler for høsten 2023 med til sammen kr. 200.000. Midlene går blant annet til arrangementstelt som kan brukes av flere lag og foreninger.

I høst var det Hof Finnskog velforening som fikk den største potten med kr. 47.000 til å styrke arrangementet Nyseter-mart’n med utetelt. De fire grenderådene gjorde en avtale om at teltene skal kunne nyttes av de fire ulike grenderådene ved forskjellige arrangementer.  

Grenderådene mottok i høst 14 søknader med et samlet søknadsbeløp på kr. 387.232 .

Formålet med tilskuddene er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid som gir verdiskapende grendetiltak som realiseres. Samlet skal tiltakene bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytning til Åsnes. Tilskuddene utbetales via grenderådene når prosjektene er gjennomført.

 

Gruppebilde av personer som representerer Hof Finnskog velforening. - Klikk for stort bildeHof Finnskog velforening – en glad og aktiv dugnadsgjeng som satte stor pris på tilskuddsmidlene og på å få besøk.

Møteplass på Finnskogen

Hof Finnskog velforening har arrangert Nyseter-mart’n i seks år med et besøksantall opp mot 600 personer. De får nå mulighet til å investere i tre solide telt for å kunne trekke flere til dette arrangementet og holde arrangementet utendørs uavhengig av værforhold. 

De fire grenderådene ble enige om at alle fire grenderåd med lag og foreninger skal ha tilgang til å låne teltene, slik at investeringen kommer flere frivillige i Åsnes til gode. Det er Hof Finnskog velforening som organiserer utlån av teltene. Samhold, sosialisering og liv i grendene er noe av formålet med gode møteplasser som Nyseter-mart’n.

To personer foran en vegg. - Klikk for stort bildeTom Arne Kvesetberg er en av ildsjelene i Hof Finnskog velforening. Han har bidratt med mye arbeid ved Grendehuset. Her sammen med Hedda Caroline Langmoen, som er frivillighetskoordinator i Åsnes kommune og koordinator for Landsbyen Flisa.

 

Frivillighetskoordinator Hedda Langmoen i Åsnes kommune ble i forbindelse med tildelte midler til Hof Finnskog Velforening invitert til å se og høre om hvordan de har arbeidet som frivillige og hva de har fått til på Hof Finnskog. 

Frivillighetskoordinatoren var imponert over den fantastiske dugnadsinnsatsen som var lagt ned. Det er et lite antall folk som har fått til mye sammen, og det var stor glede over at noen fra kommunen kom på besøk.

Det arrangeres julemesse, julebord, hyggekvelder middager og Nyseter-Mart’n. 

- Hof Finnskog velforening har fått til en god møteplass der eldre og yngre samles. Det er glede, inkludering og samhold, med mye aktivitet på grendehuset og god dugnadsånd. Dette er en fin og levende grend på Finnskogen, sier frivillighetskoordinator Hedda Langmoen.

To personer foran en vegg. Det er bilder på veggen. - Klikk for stort bildeAnne Mette Henriksen er leder i Hof Finnskog velforening. Asbjørn Venberget er styremedlem i Åsnes/Hof Finnskog grenderåd og Hof Finnskog velforening. Venberget har vært med i mange år og er en sterk drivkraft, mens Henriksen er en positiv og strukturert leder.

Øvrige mottakere

DNT Aktiv i 100 fikk tilskudd til Gapahuk i Gjesåsberget, som skaper en ny møteplass og får flere ut i aktivitet. Åsa Grendehus fikk tilskudd til å øke tilrettelegging for de med funksjonsnedsettelse, slik at det blir mer inkluderende for flere. Se oversikt lenger ned over hvem som mottok tiltaksmidler.

Ny søknadsrunde til våren 

Det er nye muligheter for å søke tilskudd fra Landsbyen Flisa igjen til våren . Søknadsfristen er 1. mai 2024.

I tillegg til disse tilskuddene bevilger Åsnes kommune  kr 20.000,- til hvert av grenderådene som «såpenger».  Såpengene disponeres av grenderådene selv innenfor målsettingen til Landsbyen Flisa.

 

Prosjekt Bevilget
Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd  
Hof Finnskog VelTelt til Nyseter-mart'n 47 038 
   
   
Til sammen Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd47 038 
Hof Grenderåd  
Åsa IdrettslagØkt tilrettelegging ved Åsa Grendehus30 000 
   
Til sammen Hof Grenderåd 30 000 
Flisa Grenderåd  
Flisa Terasse VelforeningSosial samlingsplass på boligfeltet14 596 
Bashammeren Vel og Bashammeren FAUGrillhytte i Bashammeren25 000 
Åsnes KunstforeningTegneserieverksted for 7. trinn5 000 
   
Til sammen Flisa Grenderåd 44 596 
Gjesåsen Grenderåd  
DNT Aktiv i 100 GjesåsenGapahuk i Gjesåsberget25 100 
Kjellmyra IdrettslagHøyttaleranlegg Idrettshuset20 000 
Åsnes SkisytterlagOpprustning av standplass på Sønsterud23 266 
Sønsterud BofelleskapSansehage og aktivitetsrom10 000 
   
Til sammen Gjesåsen Grenderåd 78 366 
I alt 200 000 

 

Les mer om Landsbyen Flisa