Høring: Ny forskrift om skolefritidsordningen (SFO)

Åsnes kommune sender ut på høring forslag til ny forskrift om skolefritidsordningen (SFO).  Bakgrunn for høringen er ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024. 

I denne loven er det krav om at det skal vedtas lokal forskrift om skolefritidsordningen.  Høringsfristen er 5. april 2024.

Forskrift til skolefritidsordningen skal på høring før den vedtas av kommunestyret. 

Svar på høringen sendes til Åsnes kommune på e-post: post@asnes.kommune.no

Høringssvaret kan også sendes til postadressen Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa.

Merk svaret med «Høringssvar forskrift om skolefritidsordningen».

Høringsfristen er 5. april 2024.

 

 

Her er forslaget som er ute på høring (PDF, 653 kB)

Gjeldende vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen i Åsnes

Ny opplæringslov