Høring om revidering av politivedtekter

Forslag til reviderte politivedtekter for Åsnes legges herved ut på høring. Frist for å komme med innspill er 6. mai.

Forslaget finner du her. (DOCX, 23 kB)

Saken ble behandlet i formannskapet 25. april og skal til behandling i kommunestyret 30. mai.

Innspill sendes til post@asnes.kommune.no innen 6. mai.