Invitasjon til åpne grenderådsmøter

Åsnes kommune er i gang med å utvikle ny samfunnsdel til kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Alle innbyggere er hjertelig velkommen til grenderådsmøtene for å kunne delta i kommunens framtidsplanlegging.

Tid og sted:

* Flisa grenderåd, torsdag 17. august kl. 18.00 – 20.00 på Bjørkheim, Idrettsvegen 26, 2270 Flisa

* Åsnes/Hof Finnskog grenderåd, tirsdag 15. august kl. 18.00 – 20.00 på Kafé Finnskog, Linnavegen 508, 2283 Åsnes Finnskog

 

Disse møtene er åpne for alle våre innbyggere. Du kan delta uavhengig av hvor du bor i Åsnes.

Det blir kaffe og enkel bevertning.

 

Program for kvelden:

* Sektorleder samfunnsutvikling, Morten Wenstad, ønsker velkommen og informerer om planprosessen

* Det er utarbeidet spørsmål som vi ønsker å få svar på i kommuneplanens samfunnsdel

* Mulighet for påvirkning gjennom drøftinger i grupper. Ideer og forslag på hvordan vi sammen kan skape fremtidens Åsnes. Hva mener du må til?

 

Velkommen til alle våre innbyggere!

Les mer om kommuneplanens samfunnsdel